Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Rehabilitering
 • Telefon: +4656016677
 • E-post: rehab@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 86. Rehab
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Valbergsvägen 2, Torsby

Person

 • Joel Anttonen
 • Bostadsanpassare
 • Tfn: +4656016071
 • Mobil: +46730796131
 • E-post: joel.anttonen@torsby.se
 • Besöksadress: Valbergsvägen 2, Torsby

Rehabiliteringens telefontider

Måndag - fredag kl. 08.00-09.00

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Rehabilitering och habilitering

Du som har en sjukdom, en skada eller ålder som begränsar dig i din vardag kan behöva rehabilitering. Den är till för att förbättra din hälsa och för att du ska kunna klara din vardag och det som är viktigt för dig.

Det kan till exempel vara svårt att klara dusch, toalettbesök, påklädning, matlagning eller förflyttningar.

På kommunens rehabeliteringsenhet (kommunrehab) arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster) och hjälpmedelstekniker.

Vi är till för dig som

 • har hemsjukvård eller
 • bor på ett särskilt boende (äldreboende) eller
 • vistas på korttidsenheten under en tidsbegränsad period eller
 • inte kan ta dig till landstingets sjukgymnast eller arbetsterapeut eller
 • har behov av förskrivning av hjälpmedel förskrivit av en sjukgymnast eller arbetsterapeut

Vad kan du få hjälp med?

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter hjälper dig att ta tillvara, bibehålla eller förbättra dina förmågor. Syftet är att skapa en så aktiv och fungerande vardag som möjligt för dig. Vi bedömer din aktivitets- och funktionsförmåga och utifrån bedömningen genomförs lämpliga insatser, exempelvis träning, behandling, utprovning av hjälpmedel och skriver intyg inför en eventuell bostadsanpassning.

Insatserna kan bestå av råd och tips, träning i dagliga aktiviteter, översyn av hemmiljön, funktionsträning och/eller hjälpmedel.

Ditt eget engagemang och din vilja att vara aktiv har stor betydelse för resultatet.

Hjälpmedel

Hjälpmedel kan förebygga, lindra eller kompensera för en funktionsnedsättning. Hjälpmedel är t.ex. rullator, duschpall och säng.

Läs mer om hjälpmedel.

Hur går det till?

Hör av dig till oss på kommunrehab och beskriv vad du behöver hjälp med.

Arbetsterapeut och/eller fysioterapeut kan om det behövs besöka dig i ditt hem och tillsammans går vi igenom dina svårigheter och möjligheter. Utifrån besöket gör vi en gemsam plan med insatser.

Vad kostar rehabilitering?

Här finner du information om avgiften för rehabilitering.

Välkommen att kontakta oss!

Du når kommunrehabiliteringen på telefon 0560-166 77 eller e-post rehab@torsby.se.

Vi har telefontid måndag - fredag kl. 8-9.

Innehållsansvarig: Ann-Mari Törnevik
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: