Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Rehabilitering
 • Telefon: +4656016677
 • E-post: rehab@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 86. Rehab
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Valbergsvägen 2, Torsby

Person

 • Joel Anttonen
 • Bostadsanpassare
 • Tfn: +4656016071
 • Mobil: +46730796131
 • E-post: joel.anttonen@torsby.se
 • Besöksadress: Valbergsvägen 2, Torsby

Rehabiliteringens telefontider

Måndag - fredag kl. 08.00-09.00

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Bostadsanpassning

Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att ge dig som har en funktionsnedsättning möjlighet till ett mer självständigt liv i ditt hem.

Du kan behöva anpassa din bostad för att klara av att ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och sköta din hygien. Om du önskar bostadsanpassning, kontakta då kommunrehab.

Du kan få bidrag till åtgärder både inomhus och utomhus. Exempel på åtgärder är: breddning av dörrar, montering av ramper, installation av  hissar, anpassning av badrum och kök.

Bidrag lämnas inte om åtgärderna bedöms höra till normalt underhåll eller för åtgärder som beror på byggnadstekniska brister.

Med brister menas ursprungliga brister i byggnadens konstruktion och byggmaterial som får till följd att byggnaden avviker från vad som kan anses  vara ett normalt utförande. Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte heller för elsanering. 

Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag     

För att få bidraget ska bostaden vara en permanentbostad och behovet ska vara långvarigt eller bestående.

Vid ansökan av bostadsanpassning behövs ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig.

Så ansöker du

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag fyller du i och skickar blanketten "Ansökan om bostadsanpassningsbidrag". Blanketten kan du beställa genom att ringa till Kommunrehab på tfn 0560-166 77 eller direkt till handläggaren tel 0560-160 71.

Intyg

Intyget ska bekräfta och beskriva de svårigheter du har i din bostad. Det ska finnas en klar koppling mellan din funktionsnedsättning och den åtgärd du söker bidrag för.

Mer information

Innehållsansvarig: Ann-Mari Törnevik
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: