Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Ulrika Framner
 • MAS Kvalitetssamordnare
 • Tfn: +4656016186
 • Mobil: +46706416186
 • E-post: ulrika.framner@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Ansvarsfördelning kommunen och regionen

Torsby kommun och Region Värmland har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården för dig som bor i kommunen. All hälso- och sjukvård regleras av hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvården på boenden för äldre och funktionshindrade upp till sjuksköterskenivå. Det finns även arbetsterapeuter och fysioterapeuter för rehabilitering.

Hemsjukvård

Kommunen har ansvaret för hemsjukvården. Det betyder att personer som inte kan ta sig till vårdcentralen på egen hand eller med stöd, istället kan få hjälp i hemme. Läs mer om hemsjukvård.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har det övergripande ansvaret för att kommunen bedriver säker hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Regionens ansvar

Landstinget ansvarar bland annat för primärvården, vård på sjukhus, rehabilitering, tandvård och sjukresor. Mer information hittar du på regionens webbplats.

Innehållsansvarig: Ulrika Framner
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: