Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Rehabilitering
 • Telefon: +4656016677
 • E-post: rehab@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 86. Rehab
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Valbergsvägen 2, Torsby

Person

 • Ann-Mari Törnevik
 • Områdeschef HSL
 • Tfn: +4656016244
 • Mobil: +46705403970
 • E-post: ann-mari.tornevik@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Rehabiliteringens telefontider

Måndag - fredag kl. 08.00-09.00

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Hjälpmedel

Ett hjälpmedel innebär för många att man kan leva ett mer självständigt liv. T.ex. kan en en rollator göra det lättare att gå. En duschbräda kan göra att man själv klarar - och vågar - duscha.

Personliga hjälpmedel

Personliga hjälpmedel kan du få både från regionenoch kommunen.

Kommunen ansvarar för merparten av personliga hjälpmedel för vuxna, till exempel manuella rullstolar, rollatorer, badbrädor  och toaförhöjare. Hjälpmedlet är ibland en del i rehabiliteringen och provas ut av speciell personal. Idag finns det hjälpmedel för i stort sett alla typer av funktionsnedsättningar.

För att få rätt sorts hjälpmedel görs alltid en individuell bedömning. Inom kommunen är det vanligast att en arbetsterapeut eller sjukgymnast gör en bedömning och provar ut hjälpmedlet i hemmiljön.

När det gäller avancerade tekniska hjälpmedel till exempel elrullstolar och datorer vänder du dig till Regionens Hjälpmedelsservice.     

Om du behöver hjälpmedel

Om du har behov av hjälpmedel i ditt eget boende ska du kontakta rehab@torsby.se eller 0560-166 77 (telefontid mån-fre kl. 8-9.). 

Underhåll och reparationer

Hjälpmedel är ett lån och det är du själv som ansvarar för att rengöring och underhåll.

Fel på ditt hjälpmedel

Vid fel på ditt hjälpmedel ska du genast kontakta rehab@torsby.se eller 0560-166 77. Ett trasigt hjälpmedel bör inte användas.

Återlämning av hjälpmedel

När ditt behov av ett hjälpmedel upphör ska du kontakta rehab@torsby.se eller 0560-166 77 för att bestämma tid och plats för återlämning.                   

Hjälpmedelsnämnden i Värmland har beslutat att det ska finnas teknisk beredskap på helger för de hjälpmedel som ingår i nämndens ansvarsområde. Hjälpmedelsservice ansvarar för att bemanna den tekniska beredskapen.

Om det blir fel på ett hjälpmedel (till exempel säng, personlyft eller elrullstol), som leder till en akut nödsituation och som inte kan vänta till nästkommande vardag, kan man kontakta Hjälpmedelsservice. För telefonnummer och öppettider se länk nedan.

Teknisk beredskap - Region Värmland (regionvarmland.se)

 

Innehållsansvarig: Ann-Mari Törnevik
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: