Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Tomas Pamin
 • Sjukgymnast
 • Tfn: +4656016679
 • Mobil: +46702911773
 • E-post: tomas.pamin@torsby.se
 • Besöksadress: Valbergsvägen 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

MAR är medicinskt ansvarig för rehabilitering. MAR ger råd och stöd i rehabiliteringsfrågor och arbetar med riktlinjer, rutiner och instruktioner till personalen för att säkra vårdkvaliteten.

Det är också MAR:en som ska se till att det finns rutiner för att hantera avvikelser och klagomål.

Om en patient utsatts för allvarlig skada eller risk för skada i samband med rehabilitering eller användande av tekniska hjälpmedel, så är det MAR:en anmäler detta enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Synpunkter eller frågor

Om du har synpunkter eller frågor, är du välkommen att kontakta MAR:en. Du finner hennes kontaktuppgifter längre upp på sidan, om du klickar på ikonen "Kontakt".

Du kan också använda klagomålsblanketten som du finner här nere.

Innehållsansvarig: Tomas Pamin
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: