Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

 • Lena Söderlind
 • Handlägg administrativ
 • Tfn: +4656016184
 • Mobil: +46738418034
 • E-post: lena.soderlind@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Lillemor Ronge
 • Handlägg administrativ
 • Tfn: +4656016163
 • Mobil: +46730639705
 • E-post: lillemor.ronge@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Avgifter och taxor, vård och omsorg

Här kan du läsa vilka avgifter och taxor som finns inom vård och omsorg.

Förbehållsbelopp

Vilken avgift som får tas ut av dig som omsorgstagare, räknas fram genom att jämföra din inkomst med förbehållsbeloppet.

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska boendekostnaden. Minimibeloppet i sin tur består av båda en generell och en individuell del, varav den generella delen utgår ifrån prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet justeras årligen av regeringen.

Avgiften för omvårdnad baseras på prisbasbeloppet. Högsta omvårdnadsavgift som får tas ut av dig för dig som bor i eget boende eller i äldreboende (särskilt boende) 48 % av prisbasbeloppet. Maxbelopp 2023 är 2 359 kr/månad.

Avgifter i eget/ordinärt boende 2023

Tjänst

Kostnad

Hemtjänst, timme

386 kr

Hemtjänst, maxavgift månad

2 359 krTrygghetslarm/GPS-larm och trygghetskamera, månad

370 kr

Trygghetslarm/GPS-larm och trygghetskamera, installationsavgift (engångsavgift)


386 krHemsjukvård, besök

221 kr

Hemsjukvård, maxavgift månad

2 359 krMatdistribution/lunch

72 kr

Matdistribution, tillägg till minimibelopp vid 20 st och flera

932 kr/mån

Näringsdryck (enlig befintligt avtal)

självkostnadspris

Rehab/bostadsanpassning, per besök

221 kr

Rehab/bostadsanpassning, maxavgift per månad

2 359 kr

Läkemedelsautomat, installationsavgift

386 kr

Avgifterna för insatser i eget boende är fastställda av socialnämnden 2023-01-10 § 6

Avgifter i korttidsboende, växelvård 2023

Tjänst

Kostnad

Omvårdnadsavgift, dygn

79 kr

Omvårdnadsavgift, maxavgift månad

2 359 krKost, dygn

121 kr

Kost, maxavgift månad

3 635 kr

Avgifterna för insatser i korttidsboende, växelvård är fastställda av socialnämnden 2023-01-10 § 6

Avgifter i särskilt boende 2023

Tjänst

Kostnad

Minimibelopp/Förbehållsbelopp, månad
(minimibelopp 6 470 kr + merkostnad för mat 565 kr - div avdrag 945 kr)

6 090 krHyra, max
(lägre hyra under 27 m²)

5 207 krKost, månad

3 635 krOmvårdnadsavgift, månad
(kontrolleras inte mot avgiftsutrymmet och ingår i högsta avgift)

2 359 kr

Avgifterna för insatser i särskilt boende är fastställda av socialnämnden 2023-01-10 § 6

Avgifter i daglig verksamhet 2023

Tjänst

Kostnad

Dagverksamhet


Lunch

72 krResor - daglig verksamhet, enkelresa

54 kr

Resor - daglig verksamhet, månad (följer Värmlandstrafik)

1 379 kr

Avgifterna för daglig verksamhet är fastställda av socialnämnden 2023-01-10 § 6

Avgifter inom LSS 2023

Tjänst

Kostnad

Hemsjukvård/ besök

221 kr

Hemsjukvård/ maxavgift månad

2 359 krFritidshem (Virveln), följer BUNs taxa för avgift i fritidshem

1 097 kr/månMat kortidsvistelse - under 16 år:
Frukost 12 kr, lunch 21 kr, middag 201kr, kvällsmål 12 kr och mellanmål 6 kr


Max 74 kr/dygn

Mat korttidsvistelse - över 16 år:
Frukost 25 kr, lunch 40 kr, middag 40 kr, kvällsmål 25 kr och mellanmål 12 kr


Max 88 kr/dygnMat bostad med särskild service - under 16 år

Max 74 kr/dygn

Mat bostad med särskild service - över 16 år

Max 88 kr/dygnLunch - daglig verksamhet

72 krFritidsresor

5 kr/km

Avgifterna för insatser inom LSS är fastställda av socialnämnden 2023-01-10 § 6

Innehållsansvarig: Carina Stolpe
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen