Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Gunnar Wigstrand
 • Socialchef
 • Tfn: +4656016176
 • Mobil: +46702676145
 • E-post: gunnar.wigstrand@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Färdtjänst och parkeringstillstånd

Här hittar du information om hur du bland annat ansöker om färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd.

Färdtjänst

Personer med funktionsnedsättning som har svårt att gå, resa med bil, buss eller tåg kan få färdtjänst.

Ansökan om färdtjänst

Du ansöker om färdtjänst hos Värmlandstrafik. På deras hemsida finner du ansökningsblankett och all annan information du behöver för att söka färdtjänst. Du kan också ringa tfn 0771-32 32 00.

Du kan åka inom hela Värmlands län och upp till 30 kilometer in i angränsande län.

Medresenär - ledsagare

Läs mer hos Värmlandstrafik om medresenär - ledsagare vid färdtjänst.

Beställa färdtjänstresa

Resan beställer du hos Värmlandstrafik på tfn 0771-32 32 00.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en resa utanför det vanliga färdtjänstområdet. För att kunna använda riksfärdtjänst behöver du göra en särskild ansökan.

Du ansöker om riksfärdtjänst hos Värmlandstrafik. På deras hemsida finner du ansökningsblankett och all annan information du behöver för att söka riksfärdtjänst. Du kan också ringa tfn 0771-32 32 00.

Medresenär - ledsagare

Läs mer hos Värmlandstrafik om  medresenär - ledsagare vid riksfärdtjänst.

Beställa riksfärdtjänstresa

Resan beställer du hos Värmlandstrafik på tfn 0771-32 32 00.

Sjukresor

Tänk på att färdtjänst och riksfärdtjänst inte är samma sak som sjukresor. Om du ska åka till eller från ett vårdbesök får du inte använda färdtjänst och riksfärdtjänst. Du ska istället beställa en sjukresa via landstinget. Läs mer om sjukresor i Värmlands läns landsting på webbplatsen 1177.se.

Parkeringstillstånd

Information om parkeringstillstånd hittar du under Trafik och resor. 

Innehållsansvarig: Gunnar Wigstrand
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: