Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Ulrika Framner
 • MAS Kvalitetssamordnare
 • Tfn: +4656016186
 • Mobil: +46706416186
 • E-post: ulrika.framner@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården.

Ansvaret gäller hälso- och sjukvård som bedrivs i särskilt boende (äldreboenden), daglig verksamhet, hemsjukvård och rehabilitering.

MAS:en ansvarar för att utarbeta riktlinjer och rutiner samt kontrollerar att dessa följs och att personalen känner till dessa. MAS:en följer också upp och kontrollerar vad som händer i verksamheten och redovisar detta för socialnämnden.

Synpunkter eller frågor

Om du har synpunkter på eller frågor om vården eller bemötandet i vården, är du välkommen att kontakta MAS:en. Du finner hennes kontaktuppgifter längre upp på sidan, om du klickar på ikonen "Kontakt".

Du kan också använda klagomålsblanketten som du finner här nere.

 

Innehållsansvarig: Ulrika Framner
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: