Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Ulrika Framner
 • MAS Kvalitetssamordnare
 • Tfn: +4656016186
 • Mobil: +46706416186
 • E-post: ulrika.framner@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Patientnämnden

Om du inte är nöjd med något som gäller kommunens hälso- och sjukvård, kan du vända dig till Region Värmlands patientnämnd.

Patientnämnden är en opartisk instans, fristående från hälso- och sjukvården. Nämndens ansvar är att med hjälp av patienternas klagomål utveckla hälso- och sjukvård och folktandvården i Region Värmland, vården i Värmlands kommuner och hos privata vårdgivare med avtal.

Alla kommuner i Värmland har ett avtal med Region Värmland och patientnämnden ska bland annat stödja och hjälpa patienter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Patientnämndsenheten kan hjälpa dig att föra fram klagomål om det du har varit med om till de som är ansvariga. De kan hjälpa dig med att få svar på dina klagomål och synpunkter och att ta fram information som du kan ha nytta av i dina kontakter med hälso- och sjukvården.

Patientnämndsenheten avgör inte om sjukvårdspersonalen har gjort något fel eller inte. Det är en fråga för verksamhetsansvariga i vården eller för Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan läsa mer om patientnämnden på Region Värmlands hemsida.

Ej för SoL eller LSS

Du vänder dig inte till patientnämnden om det gäller beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Då kan du istället överklaga beslutet, här kan du läsa mer om detta.

Innehållsansvarig: Ulrika Framner
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: