Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Gunnar Wigstrand
 • Socialchef
 • Tfn: +4656016176
 • Mobil: +46702676145
 • E-post: gunnar.wigstrand@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Överklaga beslut inom socialförvaltningens verksamhet

Om du inte är nöjd med det beslut som fattats i ditt ärende, har du rätt att överklaga beslutet.

Om du vill överklaga kommunens beslut ska du adressera din överklagan till Förvaltningsrätten i Karlstad, Box 568, 651 12 Karlstad. Men eftersom överklagan först ska prövas av kommunen ska du inte skicka den till förvaltningsrätten utan till kommunen.

Skicka din överklagan till

Torsby kommun
31. Socialförvaltningen
685 80 Torsby

Överklagan måste ha kommit in till Torsby kommun inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet, för att ditt överklagande ska kunna tas upp till prövning.

Överklagan ska innehålla

 • Vilket beslut det är som du vill överklaga, till exempel genom att du anger ärendets nummer.
 • Varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.
 • Kompletterande handlingar som stöder din ståndpunkt, om det finns sådana.
 • Ditt namn, adress och telefonnummer samt din underskrift.

Du har rätt att få hjälp

Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga beslutet om du vill.

Patientnämnden

Om ditt ärende gäller den kommunala hälso- och sjukvården kan du också vända dig till patientnämnden. Det är en fristående instans, och finns hos Region Värmland. Genom avtal mellan Värmlands kommuner och Region Värmland kan patienter från kommunala hälso- och sjukvården vända sig dit.

Här kan du läsa mer om patientnnämnden.

Innehållsansvarig: Gunnar Wigstrand
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: