Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Öppenvårdsenheten
 • Telefon: +46705886046
 • E-post: oppenvarden@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 133. Öppenvårdsenheten
 • 685 33 Torsby
 • Besöksadress: Östmarksvägen 7, Torsby

Person

 • Karin Melberg
 • Områdeschef
 • Tfn: +4656016166
 • Mobil: +46705886046
 • E-post: karin.melberg@torsby.se
 • Besöksadress: Gräsmarksvägen 6, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Öppenvårdsenheten

På öppenvårdsenheten finns tre verksamheter: Beroende- och missbruksstöd, boendestöd samt familjebehandling och familjestöd.

Det kostar inget att få hjälp och stöd av oss och alla vi har självklart tystnadsplikt. De flesta insatser som man kan få av oss inom öppenvårdsenheten kommer genom ett biståndsbeslut av t.ex. en socialsekreterare eller biståndsenheten på socialförvaltningen.

Det är alltså hos dem du söker för att få hjälp och stöd av oss i öppenvårdsenheten. En del av våra verksamheter är också öppna, dvs. du kommer direkt till oss och får hjälp, utan biståndsbeslut innan.

Verksamheter inom öppenvårdsenheten

Här finns öppenvårdsenheten

Vi finns på Östmarksvägen 7 i Torsby.

Innehållsansvarig: Karin Melberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: