Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Ann-Mari Törnevik
 • Områdeschef HSL
 • Tfn: +4656016244
 • Mobil: +46705403970
 • E-post: ann-mari.tornevik@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Hemsjukvård

Du som inte kan ta sig till vårdcentralen på egen hand eller med stöd, kan istället få hjälp i hemmet av kommunens hemsjukvård.

Region och kommunen har ett delat ansvar för sjukvården för dig som bor i Torsby kommun. Kommunen ansvarar för sjukvården som bedrivs i hemmet eller i särskilt boende. Det är legitimerade sjuksköterskor och distriktssköterskor som ansvarar för sjukvården tillsammans med läkare på vårdcentral eller sjukhus. Ibland delegeras vissa hemsjukvårdsinsatser till undersköterska eller vårdbiträde. En annan del av hemsjukvården utgörs av rehabilitering.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem, dygnet runt alla dagar i veckan, om det behövs. Du kan exempelvis få hjälp med sårbehandling, delning av läkemedel i dosett, smärtlindrande behandling, läkemedelsbehandling i form av injektion eller annan hjälp som näringstillförsel i dropp eller sond.

Vem kan få hemsjukvård?

Du som på grund av sjukdom eller funktionshinder behöver sjukvård och inte kan ta dig till vårdcentralen kan få hemsjukvård. Det är kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkaren på vårdcentralen som bedömer behovet av hemsjukvård.

Hemsjukvården kan vara tidsbegränsad och bara ges under den tid du inte kan ta dig till vårdcentralen. Du som bor på särskilt boende eller vistas på korttidsvård tillhör automatiskt hemsjukvården.

Kommunen har inga egna läkare. Om du behöver få kontakt med läkare får du därför i första hand vända dig till din vårdcentral. Det är läkaren som utreder, ställer diagnoser, behandlar och skriver ut läkemedel.

Hur får jag hemsjukvård?

Du kontaktar sjuksköterska/distriktssköterska på telefon 0560-160 00 eller arbetsterapeut/fysioterapeut på telefon 0560-166 77.

Sjuksköterska/distriktssköterskan/arbetsterapeuten/fysioterapeuten bedömer sedan om du uppfyller kriterierna för hemsjukvård. Vårdcentral och sjukhus kan också anmäla ditt behov av hemsjukvård till kommunen.

Vem utför hemsjukvård?

Sjuksköterskan/distriktssköterskan/arbetsterapeuten/fysioterapeut kan själv utföra insatsen eller delegera till annan sjukvårdskunnig personal i hemvården.

Vad kostar hemsjukvård?

Här finner du information om avgiften för hemsjukvård.

Information och samtycke

När kommunens hemsjukvårdspersonal besöker dig första gången kommer du att tillfrågas om samtycke. Till exempel för att få föra över information mellan olika vårdgivare, få tillgång till din journal hos annan vårdgivare och om du delta i kvalitetsregister.

Att lämna samtycke är frivilligt, men om du till exempel inte lämnar samtycke till informationsöverföring till annan vårdgivare så måste du själv ta ansvar för att vårdgivaren får korrekt information om dig och din hälsa.

Behöver du läkare?

Om du är i behov av en läkare ska du kontakta din husläkare eller vårdcentralen. Du kan även ringa Sjukvårdsrådgivningen på tfn 1177 eller besöka 1177.se. Vid nödsituation ringer du SOS Alarm på 112.


Innehållsansvarig: Ann-Mari Törnevik
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: