Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

 • Anna Björck
 • Socialsekreterare
 • Tfn: +4656016144
 • Mobil: +46703799941
 • E-post: anna.bjorck@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Pernilla Andersson
 • Socialsekreterare
 • Tfn: +4656016153
 • Mobil: +46702108478
 • E-post: pernilla.andersson@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättningar kan vara väl synliga för omgivningen, men lika ofta osynliga. Du som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få hjälp från Torsby kommun.

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd, utifrån dina behov så att du kan leva ditt liv så aktivt och självständigt som möjligt.

Lagen om stöd och service till funktionshindrade

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ger dig rätt till särskild hjälp och ställer krav på att du ska ha goda levnadsvillkor. Alla insatser i denna lag är gratis. För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS måste du tillhöra någon av de personkretsar eller målgrupper som beskrivs i lagen.

Välkommen att kontakta LSS-handläggarna när du vill ansöka om stöd och hjälp enligt LSS.

Socialtjänstlagen

Du har rätt att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det gäller oavsett var i kommunen du bor och vilken boendeform som gäller (SoL).

Välkommen att kontakta biståndshandläggarna när du vill ansöka om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen.

Överklagan

Om du är missnöjd med det beslut som har fattats har du rätt att överklaga. Det ska du göra skriftligen senast tre veckor efter det att du tagit del av beslutet.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut du inte är nöjd med.

Innehållsansvarig: Martina Ullenius
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: