Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Fritidsavdelningen
  • Telefon: +4656016690
  • E-post: fritid@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 6. Fritidskontoret
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Tobaksfri duo

Tobaksfri duo innebär att en ungdom bildar en duo tillsammans med en tobaksfri vuxen, där den vuxne stöttar ungdomen att vara tobaksfri fram till skolavslutningen i årskurs nio.

Vuxenpartnern är ofta en vårdnadshavare, men kan också vara ett syskon över 18 år, en släkting, gran­ne, skolpersonal, fritidspersonal eller annan betydelsefull person. En vuxen kan skriva avtal med flera ungdomar.

Uppföljning

Varje vår ska ungdomen intyga att hen fortfarande är tobaksfri. Det görs genom att hen skriver under en försäkran vid utvecklingssamtalet på skolan.

Utan denna påskrivna försäkran är man inte längre med i Tobaksfri duo och kan inte ta del av förmånerna.

Förmåner till dig med Tobaksfri duo-kontrakt

Till ungdomar med ett giltigt kontrakt lottar vi ut fina priser under året, bland annat presentkort hos handlare, biobiljetter, liftkort till skidanläggningar, hockeybiljetter med mera.

Ungdomarna erbjuds rabatter hos diverse företag och föreningar i de affärer som är med i Tobaksfri duo över hela Sverige.

Dina förmåner i Torsby med Tobaksfri duo-kortet

Listan uppdateras allt eftersom.

Vi tackar alla som på något sätt stödjer Tobaksfri duo.

För en tonårstid utan tobak

De flesta ungdomar som börjar använda tobak gör det i årskurs 6–9. Om vi kan få dem att avstå tobak under denna tid och helst också över ettan på gymnasiet är chansen att de ska förbli tobaksfria hela livet mycket stor!

Vårdnadshavarens roll är viktig

Tobaksfri Duo är ett både roligt och framgångsrikt sätt att förebygga tobaksbruk. Men för att lyckas krävs vuxna som hjälper till. Vårdnadshavare kan och ska påverka sina ungdomar att inte använda tobak. Såklart är alla vuxna förebilder för sina barn och ungdomar men forskning visar att det du som vårdnadshavare säger till dina barn är viktigt, även om du själv kanske använder tobak.

Flera studier visar att unga människor vill ha tydliga vuxna omkring sig – och att vårdnadshavare, skola och samhället i övrigt ska visa samma tydlighet.

En ”sidovinst” med att bilda en Tobaksfri duo är att många vuxna slutar att använda tobak för att vara ett stöd för sin ungdom!

Mer information finner du på tobaksfri.se.

Vetenskaplig metod

Tobaksfri duo är en vetenskapligt utvärderad och godkänd metod för att förebygga tobaksbruk. Metoden används på Frykenskolan och Kvistbergsskolan.

Innehållsansvarig: Mikael Einarsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: