Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Fritidsavdelningen
 • Telefon: +4656016690
 • E-post: fritid@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 6. Fritidskontoret
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby

Person

 • Marianne Adolfsson
 • Drog o Brottsförebyggare
 • Tfn:
 • Mobil: +46701811311
 • E-post: marianne.adolfsson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Tobak

Tobaksvaror får enligt tobakslagen inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till någon under 18 år.

Denna åldersgräns gäller alla tobaksvaror såsom snus, piptobak, rulltobak, cigarrer, cigariller samt även tobaksfria nikotinprodukter. Säljer du tobaksvaror måste detta anmälas till kommunen och du är skyldig att ha ett egentillsynsprogram där det framgår hur företaget och personalen arbetar för att reglerna i lagen efterlevs. En tillsynsavgift tas ut av dem som bedriver servering av eller detaljhandel med tobak.

Tobak är inkörsport till andra droger

Vi vet idag att tobak väldigt ofta är inkörsporten till andra droger. Även tobak och alkohol triggar varandras belöningssystem.

Kan vi förebygga tobaksanvändandet så förebygger vi också väldigt mycket annat. Dessutom är tobak idag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och en förtida död i vårt land

Med tanke på denna vetskap är det viktigt att vi tillsammans arbetar tobaks- förebyggande, i skolan, i föreningen och inte minst bland föräldrar och andra vuxna. Även om du själv använder tobak så är ditt budskap till barn och ungdomar viktigare än du tror.

Grunden i ett tobaksförebyggande arbete utgörs av fyra hörnstenar: lagstiftning och tillsyn, förebyggande insatser, normförändring och tobaksavvänjning.

Rökning har minskat men snusningen ökat

Antalet rökare hos befolkningen har stadigt minskat sedan 1970- talet och halverats från 2000- talet. Ungdomarnas rökning har också följt samma mönster även om det de senaste åren verkar ha stagnerat.

Vid senaste dragvaneundersökningen (2023) visar det att ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasieskolan röker mindre men snusar mer. Eleverna har dubblerat sin konsumtion av e-cigaretter och vitt snus och produkterna av de tobaksfria nikotinprodukter har ökat lavinartat. Dessa marknadsförs idag direkt till unga med stor kraft. Även om det inte innehåller tobak, är niktinet som finns i produkterna mycket beroendeframkallande och innebär också negativa effekter på en ung kropp.

Torsby kommun har antagit en policy om tobaksfri skoltid. Att skolorna har en tydlig policy kring tobak är mycket viktigt och undersökningar visar att om du inte börjar röka före 18 års ålder så börjar du förmodligen inte alls.

Torsby kommun deltar i Tobaksfri Duo, vilket innebär att ungdomar i årskurs 6-9 skriver kontrakt med tobaksfri vuxen och deltar därmed i utlottning av premier och erhåller rabatter i butiker.

Bra info om tobak finns på dessa sidor:

http://tobaccoorhealthsweden.org

http://www.tobaksfakta.org/


Innehållsansvarig: Mimmi Adolfsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: