Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Individ- och familjeomsorgen
 • Telefon:
 • E-post: ifo@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 32. Sociala avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2 Torsby

Person

 • Julia Nilsson
 • Förste Socialsekrete BoF
 • Tfn: +4656016157
 • Mobil: +46732712259
 • E-post: julia.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Mona Rahm
 • IFO - chef
 • Tfn: +4656016168
 • Mobil: +46732712284
 • E-post: mona.rahm@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem

Ibland behöver barn och ungdomar ett komplement till sina föräldrar. Det kan vara allt från några enstaka träffar med en kontaktperson till placering i ett familjehem.

En annan familj eller person kan fungera som komplement till barnens föräldrar under en längre eller kortare tid. Ibland behövs stöd någon helg i månaden, ibland behöver barnet någon att träffa en gång i veckan och ibland kan barnet behöva flytta till en annan familj.

Gemensamt för alla barn och ungdomar som är i behov av kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem är att de behöver någon som har extra tid för just dem och är intresserad av vad som händer i deras liv. De behöver förebilder, gränssättning, engagemang, men framför allt omsorg, kärlek och tid.

Kontaktperson

En kontaktperson är en person som träffar barnet eller ungdomen regelbundet för olika kortare aktiviteter. Exempel på situationer när man kan behöva en kontaktperson är om man känner sig ensam eller har trasiga relationer, behöver aktiveras och stimuleras, eller behöver en förebild för att inte hamna i ett socialt utanförskap.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till föräldrarna men under kortare återkommande perioder, vanligtvis varannan eller var tredje helg.

Ett barn eller en ungdom kan vara i behov av en kontaktfamilj om till exempel föräldrarna tillfälligt behöver hjälp med att aktivera och stimulera sina barn, eller om barnet har egna svårigheter och behöver extra stöd och uppmärksamhet.

Familjehem

Ett familjehem välkomnar någon annans barn som medlem i sin familj. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de blir vuxna och flyttar till eget boende, andra bor i familjehemmet under en kortare period och kan sedan flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj.

Skälen till att barn och ungdomar inte kan bo hemma hos sina föräldrar kan vara många, det kan till exempel handla om att föräldrarna inte har förmåga att fullt ut tillgodose sina barns behov.

Familjehem kallades förr för fosterhem.

Här kan du läsa mer om hur det är att vara familjehem.

Insatserna beviljas av socialtjänsten

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson är insatser som du kan beviljas från socialtjänsten. Om du som barn, ungdom eller förälder känner behov av stöd genom ett familjehem, en kontaktfamilj eller kontaktperson, är du välkommen att ansöka hos oss. Du kan också ringa om du har frågor eller funderingar kring vad det skulle innebära för dig och ditt barn att få stöd från ett familjehem, en kontaktfamilj eller kontaktperson.  

Innehållsansvarig: Mona Rahm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: