Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Fritidsavdelningen
 • Telefon: +4656016690
 • E-post: fritid@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 6. Fritidskontoret
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby

Person

 • Marianne Adolfsson
 • Drog o Brottsförebyggare
 • Tfn:
 • Mobil: +46701811311
 • E-post: marianne.adolfsson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Brottsförebyggande arbete

Kommunen har ett ansvar för att arbeta brottsförebyggande och sedan 1 juli 2023 regleras det ansvaret i lag. Att kommunen ska arbeta brottsförebyggande regleras även i andra speciallagstiftningar såsom socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen. Det brottsförebyggande arbetet bygger på samverkan mellan många olika aktörer.

Kommunen ska arbeta med det brottsförebyggande frågorna på ett kunskapsbaserat sätt, arbetet ska vara grundat på en analys över den lokala lägesbilden och i samverkan med andra aktörer. Det ska finnas en utpekad samordnare för arbetet och det ska finnas en arbetsgrupp som arbetar med strategiska frågor.

Genom trygghetsmätningar kan vi läsa att Torsby kommun upplevs som en trygg kommun att bo och vistas i. Det finns vissa lokala utmaningar som vi arbetar med över tid men återkommande är exempelvis skadegörelse, klotter och motorburen ordningsstörning.

Samverkan

Det brottsförebyggande arbetet sker i samverkan mellan olika aktörer. En grundpelare i arbetet är en samverkansöverenskommelse som finns mellan Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner och Lokalpolisområde Torsby. Genom samverkansavtalet kan vi säkerställa att det finns resurser och att vi effektivt riktar samordnande insatser utifrån behov.

Samverkan sker även med Region Värmland, Svenska kyrkan och näringslivet.

Olika kommunala verksamheter har förebyggande uppdrag i sin speciallagstiftning. Det gäller bland annat skolan, socialtjänsten och samhällsplanering. Representanter från de nämnda aktörerna ingår på olika sätt i kommunens forum. Här kan du läsa mer om det lokala förebyggande rådet som är Torsby kommuns strategiska råd.

Kommunstyrelsen ansvarar för det brottsförebyggande arbetet

Kommunfullmäktige delegerade 2023 ansvaret för det brottsförebyggande arbetet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om åtgärdsplan och följer upp arbetet.

Förebyggande samordnare

Den förebyggande samordnaren är organisatoriskt placerad på fritidsavdelningen och arbetar även med ANDTS-frågor, föräldrastöd och suicidprevention. Kontaktuppgifter till förebyggande samordnare finner du under kontakta oss.

Innehållsansvarig: Mimmi Adolfsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: