Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Fritidsavdelningen
 • Telefon: +4656016690
 • E-post: fritid@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 6. Fritidskontoret
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby

Person

 • Marianne Adolfsson
 • Drog o Brottsförebyggare
 • Tfn:
 • Mobil: +46701811311
 • E-post: marianne.adolfsson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Lathund vid misstanke om narkotikabruk

För att stoppa narkotikabruk och andra brott bland unga måste vi alla hjälpas åt. När man misstänker narkotikabrott finns det antal signaler om det som kan vara bra att känna till.

Läs vår broschyr

Här finner du vår broschyr "Det är något som inte stämmer. Hur du ser tecken på droganvändning hos barn och ungdomar" Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster..

Cannabis är den vanligaste drogen

Den vanligaste drogen är Cannabis, främst marijuana (gröna växtdelar), men även hasch (pressat brunt). Dessa droger röks och avger en sötaktig lukt.

Tecken på att någon rökt cannabis är

 • Rödsprängda/röd-tonade ögon
 • Hängande ögonlock
 • Onormalt blanka ögon
 • Pratsamhet och livlighet
 • Fnissningar (skrattattacker som inte går att sluta med)
 • Muntorrhet
 • Onormalt stora pupiller (jämför med annan)
 • Försämrad inlärningsförmåga, koncentrationsproblem
 • Långsamma reflexer eller koordinationssvårigheter
 • Förändrad uppfattning av tid rymd och avstånd

Efter ett längre missbruk

 • Allmän slöhet
 • Sömnsvårigheter
 • Perioder av oro och ångest
 • Försämrat närminne och inlärningssvårigheter
 • Nedsatta skolprestationer
 • Likgiltighet för omgivningen
 • Depression och självmordsförsök
 • Sönderfall av personligheten

Beteendeförändringar

 • Mindre intresse för skolan, betyg
 • Nya och okända kompisar
 • Trött, nedstämd. Saknar intresse för saker
 • Drogliberala attribut kläder, smycken och"Majjablad"mm.

Enbart ett tecken/flera kan många av dagens ungdomar stämma in på, oavsett om de brukat droger eller inte. Får ni en känsla av att något inte stämmer bör en varningsklocka ringa.

Andra tecken på att en ungdom brukar cannabis

Cannabis kan blandas ut med vanligt tobak, och kan rökas genom att rullas i ”rizzlapapper”. Ibland kan en bit av ett cigarettpaket användas som filter.

Cigaretter som inte rökts men tömts på tobak och cigarettpaket som saknar småbitar kan alltså tyda på att någon rullat en joint på stället.

Ett annat sätt att röka är genom någon form av bång (behållare) eller pipa.

Många ungdomar som röker cannabis använder Clear Eyes och liknande produkter för att dölja rödsprängdhet i ögon.

Många ungdomar söker information om droger på google eller kollar på flashback.org. För mer faktabaserad information kan man gå in på drugsmart.com Det är viktigt att ha koll på vilken information som sprids på internet.

Ungdomar beställer både narkotikaklassade och icke-klassade produkter på nätet. Föräldrar bör vara uppmärksamma på om ungdomar får hem paket. Preparatet kan vara dold i CD-fodral m.m. för att inte verka misstänkt.

Spice

Spice är en syntetisk cannabinoid som kan beställas på olika nätsidor. De personer som brukar spice, brukar sannolikt även andra preparat. Spice säljs vanligen under beteckningar som "örtblandning" eller "rökelse", trots att den narkotiska verkan kommer från syntetiska droger. Tecken på att man brukar Spice är liknande de för cannabis. Spice verkar dock ha minskat avsevärt bland ungdomarna.

Amfetaminpreparat

Amfetamin är ett vitt pulver, ibland med svag färg åt gult, brunt eller grått och lukten är beroende på framställningsprocessen, men vanligtvis luktar amfetamin blommor, aceton eller har en unken doft.

Många ADHD mediciner innehåller amfetaminliknande preparat (metylfenidat) och kan missbrukas genom att det säljs, bjuds till kamrater eller överkonsumeras.

Metylfenidat reducerar impulsivt beteende och har en psykiskt lugnande effekt på personer med ADHD och ADD

Amfetamin är en syntetisk centralstimulerande drog som gör att man får

 • Kraftigt vidgade pupiller
 • Hastig puls
 • Förhöjd kroppstemperatur och svettningar
 • Muntorrhet
 • Darrningar eller muskelryckningar
 • Rastlöshet med svårighet att sitta stilla
 • Retlighet
 • Nervighet
 • Tankeflykt med osammanhängande tal, verkar speedad.

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner (Benzo) är ett centraldepressivt medel som finns i bl.a. Rohypnol, Stesolid, Sobril m.m. Det är ett samlingsnamn för en viss grupp läkemedel som används som sömnmedel och ångestdämpande medel.

Många ungdomar missbrukar tabletter i olika former då det är mycket lätt att få tag i detta då var och varannan har dessa läkemedel hemma i sina skåp!

Benzo ger effekter som kan liknas vid en person som är påverkad av alkohol.

 • Långsamma reflexer
 • Försämrad syn och koordination
 • Försämrat omdöme och koncentration
 • Sluddrande och mumlande tal
 • Olika känslomässiga reaktioner som både eufori, depression, skratt eller gråt.

Opiater

Opiater (heroin, morfin och kodein) kommer från växten opiumvallmo.

Heroin är den opiat som används mest i missbrukssyfte på grund av sitt kraftiga rus. Heroin röks, sniffas eller injiceras och kan lätt leda till en överdos där andningsstillestånd kan leda till döden.

Morfin

Morfin används idag i kontrollerade former som smärtstillande läkemedel inom sjukvården. Morfin är ett kraftigt smärtstillande och sömngivande läkemedel och har en rad effekter på centrala nervsystemet och på muskulatur. Bland annat orsakar morfin eufori (vid höga doser), smärtlindring och har även en muskelrelaxerande effekt. Preparatet har dock en rad nackdelar, bland annat är morfin starkt vanebildande och individen i fråga utvecklar snabbt tolerans och ett fysiskt beroende.

Gör skolan vid misstanke

När en ungdom kan vara påverkad av narkotika eller om något hittas som troligen är narkotika skall rektorn kontaktas på skolan. Rektorn i sin tur skall kontakta polisen.

Om rektorn inte går att nå, ring polisen direkt 114 14 och berätta vad det gäller. Fungerar det inte att ringa 114 14, så ring din lokala kontakt inom polisen.

Säg inte till ungdomen att polisen kontaktats, då är risken stor att han/hon avviker från skolan. Om de har narkotika på sig, är det stor risk att de gör sig av med den, vilket försvårar utredningen!

Är du förälder

Vid oro eller misstanke kan du som förälder ringa din lokala polis genom 114 14.

Vid skadegörelse/klotter

 • Är det pågående brott; Ring 112, utan kontakt med rektorn. Informera rektorn om det inträffade.
 • Fotografera/filma om möjligt vad som sker. Försök få signalement/ namn på de som orsakat skadan.
 • Försök komma ihåg vad det är för personer som är i närheten, dessa blir vittnen. Om det finns sprayburkar, tillhyggen och dylikt, spar dessa. Ta helst inte i dem med bara händer (tänk på fingeravtryck).
 • Är det inte pågående brott; Fotografera skadan. Notera datum och tid då skadan uppkom. Kontakta rektorn som sedan kontaktar polisen via telefon 114 14.

Vid misshandel/hot

Misshandel är ett brott. För att en handling skall uppfylla kraven för vad som är misshandel krävs att någon orsakat en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta.

För att ett olaga hot skall bli brottsligt krävs att hotet är ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade.

Vid pågående misshandel - ring 112!

Identifiera vilka det gäller.

I övriga fall, kontakta rektorn som i sin tur kontaktar polisen via 114 14. Om rektorn inte är anträffbar, ring själv.

Anmälan ska göras. Polisens utredning ska när det gäller ungdomar ske skyndsamt.

Innan ni från skolans sida själva startar en utredning där ni pratar med parterna/ungdomarna; kontakta polisen som håller på med utredningen, det är viktigt att ni inte förstör utredningen.

Vi förstår att skolan vill få verksamheten att fungera när något olämpligt inträffat men ta kontakt med ansvarig utredare och se vad som kan göras.

Rökning kan vara en inkörsport

Rökning på skolområdet är som känt inte tillåtet enl. tobakslagens 2 § p1. Dessutom har kommunen beslutat om tobaksfri skoltid vilket innebär förbud mot tobaksanvändande var du än befinner dig under skoltiden.

Detta skall alla vuxna vara tydliga med. Det ska vara en rökfrifri skolmiljö.

Enligt studier har det visat sig att fler av de ungdomar som röker tobak, även har en större tendens än icke-rökare att pröva Cannabis.

Detta gäller även kopplingen till alkohol. Fler som röker, dricker oftare än de som inte röker. Det är också vanligare att man är berusad första gången narkotika används.

Genom att minska tobaksrökningen bör även alkoholkonsumtionen och narkotikakonsumtionen bland våra ungdomar minska. INGEN under 18 ska varken röka eller dricka alkohol.

Alkohol kan också vara en inkörsport

Det finns tillgång till alldeles för mycket alkohol bland våra ungdomar. Om alla vuxna tar sig en funderare och kommer fram till en nolltolerans tillsammans skulle vi försena alkoholdebuten och därmed även minska risken för våldsbrott, narkotikabrott och sexualbrott. Alkohol ger även hjärnskador!

Varför anser vi i samhället att det är accepterat att våra barn ska få dricka alkohol innan de är 18 år? Ställ er frågan. Kanske är svaret -för att man själv gjorde det, för att alla gör det. Men vad är riskerna som barnet/ungdomen utsätts för?

Förutom den ökande risken för att begå och utsättas för våldsbrott och övergrepp, drunkna eller förorsakas i trafiken, finns även en kraftigt negativ påverkan av alkohol rent fysiskt på den unga växande kroppen, framförallt i hjärnan.

Om ni ser berusade ungdomar bör ni gå fram och prata med dem, känner ni igen dem och de är under 18 år, tar ni kontakt med vårdnadshavarna och berättar. De kanske till och med berättar vad de heter.

Om ni inte känner dem är det inga problem att ringa och informera polisen via 114 14 så att vi kan åka dit och förverka alkoholen. Sedan tar vi kontakt med vårdnadshavarna och även socialtjänsten.

Alla tips angående langning av alkohol till ungdomar är för oss värdefullt!

Hjälp och stöd

Socialen är också en aktör som är till för personer som på något sätt behöver hjälp och stöd. Du kan ta kontakt med socialen vid frågor och funderingar gällande dig själv eller någon anhörig. Vill du vara anonym så går det också bra. I kommunen finns även en beroendemottagning som du kan besöka eller kontakta via telefon. Beroendemottagningen är inte enbart till för personer med egen problematik, utan är också ett stöd till anhöriga. Vid kontakt med beroendemottagningen har du rätt att vara anonym och få råd, stöttning och tips som anhörig och förälder.

Kommunens ANDT-samordnare kan du också vända dig till, om det finns frågor och funderingar som rör droger.

Om du har barn och ungdomar som går i skolan, så kan du som förälder/vårdnadshavare eller annan anhörig också vända dig till skolans kurator.

Det finns alltid någon att vända sig till för råd, stöttning eller hjälp.

Om alla tar sitt ansvar och verkligen är handlingskraftiga i detta arbete kommer vi få en bättre miljö att leva i och en ljusare framtid för våra ungdomar.


Innehållsansvarig: Marianne Adolfsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: