Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon:
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Johan Westh
 • Räddningschef SF
 • Tfn: +4656016123
 • Mobil: +46702246475
 • E-post: johan.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby
 • Peter Bergström
 • Räddningschef
 • Tfn: +4656016125
 • Mobil:
 • E-post: peter.bergstrom@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Utbildningar inom räddningstjänst

Det finns en mängd områden som man kan behöva kompetens inom som företagare, chef eller privatperson.

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att skydda människor, verksamheten och företagets goda rykte. Varje verksamhet, både kommunal och privat, ska ha en brandskyddsansvarig person. Denna utbildning är för de som har detta ansvar.

Certifiering i Heta Arbeten

För att arbeta med verktyg och maskiner som alstrar värmer och/eller gnistor måste man ha utbildning i Heta Arbeten. Efter genomgången kurs får du ett certifikat som varar i fem år.

Hjärt- och lungräddning HLR

Vid ett hjärtstopp ökar risken att dö med tio procent för varje minut som går innan behandling startar. Lär dig hur du kan rädda en medmänniskas liv.

Brandsäkert hem

Lär dig hur du gör ditt hem brandsäkert. Kunskap om hur du gör detta kan betyda att en brand inte kommer att uppstå hos dig.

Kontakta oss så får du veta mer

Vissa utbildningar håller räddningstjänsten i egen regi, andra i samarbete med externa partners. Vi håller på att uppdatera vårt kursutbud.

Hör av dig till oss om du har frågor, ring räddningschef Peter Bergström eller ställförordnande räddningschef Johan Westh. Deras kontaktuppgifter finner du om du klickar på ikonen "Kontakt" ovan.

Innehållsansvarig: Peter Bergström
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: