Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon:
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Conny Sundberg
 • TF Räddningschef
 • Tfn: +4656016217
 • Mobil:
 • E-post: conny.sundberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Våra räddningsstationer

Det finns fem räddningsstationer i Torsby kommun. Här kan du läsa mer om dem.

Här finns våra stationer

 • Torsby
 • Östmark
 • Vitsand
 • Stöllet
 • Sysslebäck

Närheten är viktig för att den närmaste räddningsstyrkan snabbt ska nå fram till olycksplatsen och kunna starta hjälparbetet.

Torsby brandstation

Brandstationen i Torsby är bemannad dagtid under vardagar av räddningstjänstens heltidspersonal som består av fem personer.

Räddningschef
Ställföreträdande räddningschef
Materielansvarig
Brandinspektör
Administratör

När du behöver hjälp från Torsby brandstation larmas ett befäl och fem deltidsbrandmän.

Östmark, Vitsand och Stöllet brandstationer

När larm går till någon av dessa stationer larmas beredskapsgruppen som består av ett befäl och två brandmän per station.

Sysslebäck brandstation

När Sysslebäck larmas åker beredskapsgruppen som består av ett befäl och tre brandmän ut.

Räddningschef i beredskap (RCB)

Dygnet runt finns dessutom en Räddningschef i Beredskap (RCB) tillgänglig. Räddningstjänsten i Torsby och Sunne kommuner har ett samarbete och delar på denna beredskap.

Den chef som har RCB-beredskapen har då högsta ansvaret för händelser som inträffar inom både Sunne och Torsby kommuner. Ansvaret sträcker sig geografiskt från kommungränsen mot Hagfors och Kils kommun i söder, riksgränsen mot Norge i norr och väster och länsgränsen mot Dalarna i öster.

Innehållsansvarig: Conny Sundberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: