Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon:
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Conny Sundberg
 • Räddningschef
 • Tfn: +4656016217
 • Mobil:
 • E-post: conny.sundberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Räddningsregion Bergslagen

Sedan maj 2020 är Torsby kommun med i en gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland. Syftet är att använda resurserna effektivare för bättre räddningsinsatser.

I korthet innebär Räddningsregion Bergslagen (RRB) ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och hur resurser som brandmän, fordon och materiel används. Det ger de ingående räddningstjänsterna bättre förutsättningar att:

 • snabbt få mycket resurser till en olycksplats
 • leda stora insatser
 • hantera samtidiga, komplexa och långvariga händelser.

Varje räddningstjänst finns fortfarande kvar som egen organisation i sin kommun. Men det operativa samarbetet på ledningsnivå blir utökat och en integrerad del av varje räddningstjänst. Ledningscentralen finns på brandstationen i Örebro som är samlokaliserad med SOS Alarm som är en viktig del i systemet. Deras operatörer sköter utlarmningen och bidrar till att rätt resurser larmas till varje insats.

Här kan du läsa mer om Räddningsregion Bergslagen.

Innehållsansvarig: Conny Sundberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: