Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

 • Anna Björck
 • Socialsekreterare
 • Tfn: +4656016144
 • Mobil: +46703799941
 • E-post: anna.bjorck@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Pernilla Andersson
 • Socialsekreterare
 • Tfn: +4656016153
 • Mobil: +46702108478
 • E-post: pernilla.andersson@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Sofie Olsson
 • Områdeschef LSS
 • Tfn: +4656016134
 • Mobil: +46702516134
 • E-post: sofie.olsson@torsby.se
 • Besöksadress: Gräsmarksvägen 6, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kontaktperson, LSS

En kontaktperson är någon som umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med dig som har en funktionsnedsättning. På så sätt får du ett större socialt nätverk och större möjlighet att komma ut på aktiviteter. När ni träffas och vad ni hittar på bestämmer ni tillsammans.

Kontaktperson enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kontaktpersonens uppgift är att vara ett socialt stöd och hjälpa till att bryta isolering genom att vara en medmänniska och kompis. Inga förkunskaper behövs för att bli kontaktperson.

Insatsen utformas så att den bidrar till att den enskilde kan leva ett så normalt liv som möjligt. Kontaktpersoner har ett engagemang och intresse för andra och insatsen bygger på regelbunden kontakt.

Förutsättningar för insatsen är att:

 • du är bosatt i Torsby kommun.
 • du ingår i personkretsen enligt LSS.

Det är LSS-handläggaren som beslutar om insatsen, och områdeschefen som verkställer beslutet.

Lämna synpunkter

Vi vill bli bättre, hjälp oss därför genom att lämna dina synpunkter. Om du anser att vi inte håller vad vi har åtagit oss, kan du lämna dina synpunkter och fylla i klagomålsblanketten nedan.

Vill du bli kontaktperson?

Kontakta områdeschef i kontaktrutan ovan.

Innehållsansvarig: Martina Ullenius
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: