Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

 • Anna Björck
 • Socialsekreterare
 • Tfn: +4656016144
 • Mobil: +46703799941
 • E-post: anna.bjorck@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Pernilla Andersson
 • Socialsekreterare
 • Tfn: +4656016153
 • Mobil: +46702108478
 • E-post: pernilla.andersson@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Korttidsverksamhet

Kan vara korttidsvistelse utanför det egna hemmet eller korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Vissa ungdomar med funktionsnedsättning kan ha svårt att klara sig själva när föräldrarna arbetar eller studerar. Skolungdomar över 12 år med omfattande funktionsnedsättning kan därför beviljas korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven när föräldrarna studerar eller förvärvsarbetar. Insatsen ges dock längst fram till det att du gått ut gymnasiet.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse är till för social samvaro och miljöombyte samtidigt som det ger anhöriga tillfälle till avlastning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, stödfamilj eller lägervistelse.

Innehållsansvarig: Martina Ullenius
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: