Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

 • Anna Björck
 • Socialsekreterare
 • Tfn: +4656016144
 • Mobil: +46703799941
 • E-post: anna.bjorck@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Pernilla Andersson
 • Socialsekreterare
 • Tfn: +4656016153
 • Mobil: +46702108478
 • E-post: pernilla.andersson@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Vilket stöd kan du få?

Individuell information, vägledning och kontakt får du genom att ringa en handläggare på socialkontorets för LSS-frågor.

Kontaktperson

Kontaktpersons uppgift enligt LSS, är att vara ett socialt stöd och hjälpa till att bryta isoleringen genom att vara en medmänniska och kompis. En kontaktperson ska hjälpa till med sociala kontakter och delaktighet i samhällslivet. Kontaktpersonen har ett engagemang och intresse för andra och insatsen bygger på regelbunden kontakt.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice som sker i barnet/ungdomens hem, syftar till att anhöriga ska få avlastning för att kunna utöva egna fritidsaktiviteter, ägna sig åt övriga familjemedlemmar eller uträtta sysslor utanför hemmet.

Boendestöd

Vi vänder oss till personer med psykiskt funktionshinder och/eller neuropsykiatriska funktionshinder som är 18 år eller äldre, och som behöver stöd i sin vardag. Vår uppgift är att hjälpa och stödja på vägen, oavsett om det handlar om praktisk hjälp i hemmet eller att planera och strukturera dygnet och dess händelser. När man beviljats boendestöd utformas stödet mellan den kontaktperson som blivit utsedd och personen som ansökt. Stödet ska bygga på en gemensam planering där den enskilde har möjlighet att utse sitt nätverk själv, och med täta uppföljningar. För att få hjälp i hemmet beviljas man insatser via SoL, Socialtjänstlagen via socialtjänsten.

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga

Familjehem innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna. Elevhemsboende är en form av bostad med särskild service för unga som går på gymnasieskola i annan kommun.

Bostad för vuxna 

Enlig lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, (LSS) kan bostad med särskild service eller särskild bostad anpassad för vuxna beviljas.

Bostad med särskild service  Boende med särskild service för vuxna med en funktionsnedsättning kan se olika ut. De vanligaste formerna är gruppbostad och servicebostad. Förutom personlig omvårdad och praktisk hjälp i hemmet ingår även fritid som en viktig del i boendet.

I bostaden har man egna möbler och hyr en lägenhet själv. Dygnet runt finns personal tillgänglig och kommunen svarar upp till sjuksköterskenivå för de boendes hälsa. I anslutning till boendet finns personal till hands för att hjälpa till med vardagliga göromål som t. ex. tvätt, städ, handling, fritidssysselsättning och socialt stöd. Personalen arbetar med individuellt socialt och praktiskt stöd för att möjliggöra och tillvarata personens egna förmågor och därmed skapa förutsättningar till utveckling.

Önskemål om boende  När du beviljats bostad med särskild service eller anpassad bostad erbjuds du boendeplats på något av våra gruppboenden, en servicebostad eller en anpassad bostad. Har du särskilda önskemål om vilket av våra gruppboenden du vill flytta till försöker vi tillgodose dem så långt det är möjligt.

Innehållsansvarig: Martina Ullenius
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: