Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Tillgänglighet för alla

I offentlig miljö och på allmän plats finns det alltför ofta hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Samhället är vårt gemensamma ansvar. Tillgänglighet är en demokratifråga och en mänsklig rättighet.

Hindren kan vara nivåskillnader och ojämn markbeläggning som gör det svårt för personer med rörelsenedsättning att förflytta sig. Det kan också vara svårigheter för personer med nedsatt orienteringsförmåga att hitta rätt. När hindren tas bort kan även andra grupper ha stor nytta av att den fysiska miljön blir tillgängligare och mer användbar.

Samhället är alla medborgares gemensamma mötesplats. Det är här vi går i skolan, arbetar och ägnar oss åt våra fritidsintressen.

Samhället är vårt gemensamma ansvar. Hur tillgängligt ett samhälle är avgörs helt av hur och vilka möjligheter vi som medborgare har att utöva våra medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Användbart är ett samhälle som inte ställer upp hinder och där alla kan delta på sina villkor.

Tillgänglighet och demokrati

 • Tillgänglighet är en demokratifråga
 • Tillgänglighet måste alltid utgöra första valet
 • Kostnader uppstår där man inte har beaktat tillgänglighet från början
 • Grundprincip är ansvars- och finansieringsprincipen
 • Kostnader för tillgänglighet ska finansieras inom ramen för den ordinarie verksamheten

Innehållsansvarig: Helena West
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: