Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Individ- och familjeomsorgen
 • Telefon:
 • E-post: ifo@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 32. Sociala avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2 Torsby

Person

 • Mona Rahm
 • IFO - chef
 • Tfn: +4656016168
 • Mobil: +46732712284
 • E-post: mona.rahm@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Krismottagning för kvinnor och män

Behöver du någon att tala med? Vi kan erbjuda enskilda samtal för att hitta vägar ur svårigheter och bekymmer.

Krismottagningen vänder sig till kvinnor och män som behöver hjälp att komma vidare ur svårigheter som berör de nära relationerna. Vid förändringar och kriser under livets olika skeden kan man behöva professionell hjälp. Det kan handla om konflikter inom familjen, svårigheter i föräldrarollen, separation eller otrohet. Yttre påfrestningar som arbetslöshet eller sjukdom kan också påverka relationerna med andra. Olösta konflikter med föräldrar och syskon under den egna barndomen kan ofta ställa till problem i de relationer man skapat som vuxen. Långvariga olösta konflikter mellan de vuxna skapar otrygghet hos barn. Det går bra att ringa och lämna ett meddelande eller sms:a oss så ringer vi upp.

Våld i nära relationer

Krismottagningen för kvinnor och män vänder sig också till dig som har problem med aggressivitet. Om du är utsatt eller har blivit utsatt för våld, eller själv använt våld eller använder våld av något slag, är det extra viktigt att söka hjälp. Allt våld skrämmer och skadar den som blir utsatt — särskilt barn — men våldet skadar också den som använder det.

Våld är allt användande av eller hot om fysiskt, materiellt, ekonomiskt, psykiskt och sexuellt tvång i avsikt att skada, skrämma eller kontrollera någon annan.   På Krismottagningen för kvinnor har vi barnens behov i fokus. Barn som bevittnar våld är utsatta för våld.

Vad kostar det?

För alla fyra kommunerna gäller en avgift för familjerådgivning och krismottagning för kvinnor och män på 150 kr/samtal. Möjlighet till avgiftsbefrielse finns.

Kontakt

Familjerådgivningen  och Krismottagningarna är en samverkan mellan de fyra kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors med huvudmottagning i Munkfors och filial i Torsby.

NorraVärmlands             Besöksadress:             Besöksadress Familjerådgivning                                                     till filialen:

Box 13                                   Kyrkogatan 8           Lasarettsv. 8   
Munkfors                             Munkfors                       Torsby

Observera att vid kontakt via e-post så råder inte familjerådgivningens sekretess. 


Maria Oregren
Familjerådgivare 
0563-54 12 26 
076-138 71 07
maria.oregren@munkfors.se   
                             
Yvonne Nicander
Familjerådgivare
0563-54 12 16
076-138 78 10                                   
yvonne1.nicander@munkfors.se
 
Gunnar Iverhagen
Familjerådgivare
0563-54 12 27
070-662 11 26
gunnar.iverhagen@munkfors.se
 

Mer information

Innehållsansvarig: Mona Rahm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: