Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Christina Lech
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn: +4656016088
 • Mobil: +46732755776
 • E-post: christina.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

POSOM, kristeam, krishantering

När en olycka eller större händelse inträffat behöver ofta berörda och närstående hjälp och stöd. POSOM är kommunens kristeam för psykiskt och socialt omhändertagande och POSOM-gruppen kan stötta vid behov när samhällets ordinarier resurser inte räcker till.

Kommunen har enligt lag ett ansvar att ge stöd och omhändertagande vid katastofer, större olyckor eller händelser där många behöver ett omfattande stöd. Därför finns möjlighet att snabbt ge psykologiskt och socialt stöd med utbildad personal. Inom deflesta kommuner finns krisstödsgrupper, ofta kallade POSOM-grupper.

POSOM stödjer drabbade personer och anhöriga om det är så att de ordinarie resurserna inte räcker till. I första hand hanteras alla olyckor och händelser av räddningstjänsten, polisen och sjukvården. POSOM är ett komplement som kan hjälpa till att stötta samhällets orinarie resurser.

POSOM - psykiskt och socialt omhändertagande

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. I Torsby kommun har en POSOM-grupp funnits sedan mitten av 1990-talet. Huvuduppgiften för denna grupp är att i det akuta skedet stödja drabbade individer och familjer, upprätta information- och stödcentrum samt samverka med övriga organisationer som berörs av händelsen. POSOM verkar i de allra flesta fall inte direkt på platsen för händelsen eller olyckan.

Organisation av POSOM

POSOM-gruppen i Torsby kommun består av en ledningsgrupp med representanter från Svenska kyrkan, socialtjänsten, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunledningen, räddningstjänsten, Polismyndigheten och Region Värmland. Sammansättningen i gruppen innebär att det finns stor kunskap och erfarenhet om hur olyckor hanteras, samtidigt som representanterna kommer från organsiationer som ofta blir direkt inblandade i hanteringen av olika händelser.

Till sin hjälp har ledningsgruppen ett antal utpekade stödpersoner. Dessa personer är de som i det akuta skedet kan verka som stöd till drabbade personer och verksamheter. Stödpersonerna kan vara de som upprättar en samlingsplats för drabbade och anhöriga, de som finns i drabbades närhet en period efter en händelse och de som tar kontakt med krisstöd i andra kommuner om de drabbade inte kommer från Torsby.

Aktivering av POSOM

När en olycka eller större händelse inträffar så är det räddningstjänstens insatsledare, polismyndigheten eller sjukvården som kan aktivera POSOM. Aktivering av POSOM behöver i sin tur inte leda till insatser från POSOM-gruppen, men det betyder att det finns en beredskap att agera om behovet uppstår. När en olycka inträffar så måste det aktuella behovet styra insatserna, och det behovet kanske inte är tydligt i första skedet.

Sammankallande för POSOM-gruppen

Sammankallande för POSOM-gruppen i Torsby kommun är säkerhetssamordnare Kicki Lech 073-275 57 76.

Kontakt kan även tas medkommunens tjänsteperson i beredskap (TiB) på 0560-163 97 så kan hen ta kontakt med annan person i POSOM-gruppen.

Läs om POSOM

Det finns en hemsida som beskriver POSOM i Sverige.

Innehållsansvarig: Kicki Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: