Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Individ- och familjeomsorgen
 • Telefon:
 • E-post: ifo@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 32. Sociala avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2 Torsby

Person

 • Alva Lindström
 • Socialsekreterare
 • Tfn: +4656016264
 • Mobil: +46701850286
 • E-post: alva.lindstrom@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Familjehem

Det finns många barn och unga som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar, till exempel som familjehem. Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar.

Torsby kommuns socialtjänst söker ett familjehem som är villig att ta emot en ungdom i bredvidboende eller liknande. Vi söker dig som är en trygg vuxen som vill hjälpa en ungdom vidare ut i vuxenlivet. Vid intresse ring socialtjänsten via kommunens växel 0560-160 00 eller mejla familjehemssekreterare alva.lindstrom@torsby.se.

Vill du göra en insats?

För att vara familjehem behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att ni har en stabil livssituation, har tid, plats och engagemang för att ta hand om någon annans barn. Vi ger dig stöd, utbildning och ekonomisk ersättning. 

Tryck här för att läsa svar på vanliga frågor om familjehem.

Testa om du har det som krävs

FamiljehemSverige.se är en nationell tjänst för dig som vill göra en insats för ett barn eller ungdom. Tjänsten är utvecklad av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

På deras webbplats FamiljehemSverige.se kan du läsa svar på vanliga frågor om hur det är att vara familjehem.

Där kan du också testa om du är lämplig att bli familjehem.

Anmäl intresse om att bli familjehem

Om du vill ha mer information eller anmäla intresse om att bli familjehem, vänd dig till socialkontorets individ- och familjeomsorg. Sänd e-post till ifo@torsby.se eller ring kommunens växel på tfn 0560-160 00.

Behöver du ett familjehem?

Har du och ditt barn behov av en familj som tar hand om barnet på heltid under en kortare eller längre period? Om du vill prata med någon om familjehem ska du vända dig till socialkontorets individ- och familjeomsorg. Sänd e-post till ifo@torsby.se eller ring kommunens växel på tfn 0560-160 00.

Om familjehemsverksamheten

Familjehemsverksamheten hjälper utsatta barn få fungerande hem och är en del av socialtjänsten i Torsby kommun.

Innehållsansvarig: Mona Rahm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: