Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Mats Eriksson
 • Miljöinspektör
 • Tfn:
 • Mobil: +46732001321
 • E-post: mats.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Farligt avfall från företag

Allt farligt avfall ska transporteras och sedan tas om hand av någon som har särskilt tillstånd för detta.

Förordningen om farligt avfall innehåller en del som är viktiga att känna till:

 • Farligt avfall får inte blandas med andra slag av farligt avfall.
 • Man är skyldig att föra anteckningar om det farliga avfallet. Det gäller både de som producerar, transporterar eller tar hand om avfallet. Av anteckningarna ska exempelvis framgå vilka mängder och vilka slag av avfall som uppkommer, vart avfallet transporteras osv.
 • En avfallslämnare är skyldig att kontrollera att transportör och mottagare av avfallet har tillstånd för sina verksamheter.
 • Den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer har möjlighet att själv transportera vissa avfall om det understiger en viss mängd per år - t ex 400 liter spillolja eller 300 st lysrör - För en sådan transport behövs inget tillstånd men det är anmälningspliktigt hos länsstyrelsen.

Glöm inte heller att:

 • Farligt avfall alltid skall förvaras så att eventuellt spill eller läckage ej förorenar mark och vatten eller hamnar i spill-och dagvattenledningar.
 • Emballage med farligt avfall ska vara tydligt märkt. Observera att det även finns regler om vissa typer av farligt avfall i Lagen om transport av farligt gods.
 • En avsändare av farligt avfall är skyldig att upprätta ett transportdokument för varje transport. Detta gäller även för dem som transporterar mindre mängder i egen regi. Dokumentet ska innehålla uppgifter om avsändaren, mottagare, transportör, avfallslag och avfallsmängd samt undertecknas av avsändaren och vid mottagandet av mottagare. Dokumentet ska sparas i minst 5 år. Förvara alltid transportdokumentet tillgängligt för tillsynsmyndigheten.

Exempel på farliga avfall kan vara:

 • oljor och oljeprodukter
 • lösningsmedel
 • färg- och lackavfall
 • olika typer av lim
 • syror och baser
 • bekämpningsmedel
 • tungmetallhaltigt avfall
 • smittfarligt avfall
 • explosivt avfall
 • asbesthaltigt avfall
 • förorenade uppgrävda massor

Mottagare i Värmlands län med tillstånd för hantering av farligt avfall är bland andra:

 • SUEZ fd Sita,Tel. 054-85 27 90
 • RangSells AB, Karlstad Tel. 054-775 59 00
 • Sten recycling, Karlstad Tel. 010-445 63 00
 • Miljöbolaget i Svealand AB, Storfors (olje- och metallförorenad jord)  0550-41 22 50
 • Torsby kommun - återvinningscentralerna
  Tel. Torsby: 0560-162 31 och Stöllet och Sysslebäck: 0730-496770

När avfallet skall avlämnas är det lämpligt att i första hand ta kontakt med företaget som skall ta emot det farliga avfallet. I regel kan man därifrån få svar på frågor och hjälp med att fylla i transportdokumentet m.m. 

Innehållsansvarig: Mats Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: