Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Nils Söderqvist
 • Miljöinspektör
 • Tfn: +4656016007
 • Mobil: +46703186007
 • E-post: nils.g.soderqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Djurhållning och lantbruk

Även lantbruk är att anse som miljöfarlig verksamhet och det finns ett regelverk för gödselhantering, hantering av djurkadaver m.m.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet

Läs mer om hantering av djurkadaver

Hantering av gödsel

Spridning och lagring av stallgödsel ska ske så att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. Detta är att hushålla med naturens resurser och minskar risken för att näringsämnen ska hamna i vattendragen med övergödning som följd.

Lagringsutrymmen för stallgödsel bör vara så stora att gödseln kan lagras under perioder och väderleksförhållanden då spridning är förbjuden (1 dec - 28 feb) eller är olämplig eller till dess gödseln kan tas om hand på annat sätt. Ansökan om dispens för spridning under denna period kan lämnas till miljö- och byggkontoret.

Jordbruksföretag med fler än 100 djurenheter ska enligt förordningen om miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915) minst ha utrymme för lagring av stallgödsel motsvarande en gödselproduktion under:

 • 8 månader för nötkreatur, hästar, får och getter
 • 10 månader vid annan djurhållning 

Innehållsansvarig: Nils G Söderqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: