Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Miljö- och byggkontoret
  • Telefon: +4656016060
  • E-post: mbr@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Här kan du som säljer eller vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare läsa om vilka regler som gäller.

Vad krävs för att få sälja e-cigaretter?

Dessa regler gäller för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Du kan även läsa mer i Lag om tobak och liknande produkter SFS 2018:2088.

Vem ska anmäla?

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som bland annat ska innehålla kontaktuppgifter till ansvariga personer.

Hur anmäler du?

Använd dig av e-tjänsten "Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare" längst ner på sidan. Du ska även lämna ett egenkontrollprogram med din ansökan.

Vilka regler gäller vid försäljning av e-cigaretter?

Åldersgräns

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får säljas till personer som fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna ska kontrollera att köparen har fyllt 18 år. Du ska ha en skylt i din butik som tydligt talar om för de som handlar vilken åldersgräns som gäller.

Regler om förpackning

Varje förpackning till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med innehållsdeklaration. Styckesförpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla ett informationsblad. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

Påföljder

Följs inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det är kommunen och polisen som gör tillsyn i de butiker där produkterna säljs.

Egenkontrollprogram

Den som ansvarar för tobaksförsäljningen ska utöva egenkontroll över försäljningen och ta fram ett skriftligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner som är kända av personalen och beskriva hur ägaren och personalen ska agera vid försäljning av e-cigaretter. Programmet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället och vara uppdaterat.

Vad görs vid en tillsyn?

Kommunen kan göra oanmälda kontroller (ibland tillsammans med polis) på försäljningsställena. Vi kontrollerar att samtliga regler följs och att det finns ett godkänt egenkontrollprogram. Vi informerar om aktuella regler och lämnar material i form av broschyrer och dekaler för att underlätta att reglerna kan följas.

Avgift för anmälan och prövning tobak 2024

Tjänst

Kostnad

Tobaksvaror


Ansökan om stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksvaror

9 240 kr

Prövning av ändringar såsom ägarförändring och/eller ägarbyte

2 310 kr

Anmälan av om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

1 155 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror

4 620 kr

Ovanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan.


Avgifterna för anmälan och prövning tobak är fastställda av kommun fullmäktige 2023-12-11 § 168

Avgift för tillsyn tobaksvaror 2024

Tjänst

Kostnad

Tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror

5 773 kr

Anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

1 731 krAvgifterna för tillsyn tobaksvaror är fastställda av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 168

Kombinationsavgifter för tobaksvaror och liknande produkter, folköl och receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter 2024

Produktgrupper

Årlig tillsynsavgift

Tillståndspliktig försäljning tobaksvaror + ytterligare produktgrupp

5 773 kr + 1 155 kr för ytterligare produktgrupp

Flera produktgrupper (ej tillståndspliktig försäljning tobaksvaror)

1 731 kr + 1 155 krKombinationsavgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 168

Innehållsansvarig: Anna Ryttegård-Näsman
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: