Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Ventilationskontroll

Fastighetsägare! Glöm inte den återkommande funktionskontrollen av ventilationssystem. Detta vill miljö- och byggkontoret påminna om.

Intervall för återkommande funktionskontroll

Dessa byggnader ska kontrolleras med följande intervall:

3 år: Daghem, skolor, fritidshem, vårdlokaler, servicebyggnader för äldre och dylikt, oavsett ventilationssystem. 3 år: Flerbostadshus, kontorsbyggnader och dylikt med FT- och FTX-system 6 år: Flerbostadshus, kontorsbyggnader och dylikt med F-, FX- och S-vent.

S = självdrag, T = tilluft, F = frånluft FT = från- och tilluft som är fläktstyrd FX och FTX = F- och FT-ventilation med värmeåtervinning.

OBS! Nya byggnader som listas ovan, även en- och tvåbostadshus ska alltid funktionskontrolleras innan byggnaden tas i bruk.

Kravet på funktionskontroll gäller dock inte för en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning.

Övrigt

Byggnadens ägare ska svara för att funktionskontroll utförs, enligt förordningen (1991:1273) om funktionskontroll samt Boverkets föreskrift (BFS 2011:16). Kontrollen ska utföras dels första gången ventilationssystemet tas i bruk, dels vid återkommande tillfällen under brukstiden. Kontrollen ska utföras av sakkunnig person. Företeckning över sakkunniga i kommunen finns hos miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Intyg över funktionskontrollen ska skickas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Varför ventilationskontroll?

Det finns flera viktiga skäl att kontrollera ventilation:

 • För att förbygga allergier och överkänslighet.
 • För att åstadkomma förbättringar av byggnadens inomhusmiljö.
 • För att förbygga att byggnader blir s.k. "sjuka hus".

Undantag

Vissa byggnadskategorier är undantagna från den återkommande funktionskontrollen.

 • En- och tvåbostadshus
 • Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförbar näring.
 • Industribyggnader (dock ej kontors- och personalutrymmen).
 • Byggnader för totalförsvaret som är av hemlig natur.

Innehållsansvarig: Karin Ekbro-Wendel
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: