Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Ventilationskontroll

Fastighetsägare! Glöm inte den återkommande funktionskontrollen av ventilationssystem. Detta vill miljö- och byggkontoret påminna om. Sedan 1 maj 2009 gäller nya intervall för återkommande OVK-besiktning.

Intervall för återkommande funktionskontroll

Följande byggnader skall kontrolleras med följande intervall:

3 år: Daghem, skolor, fritidshem, vårdlokaler, servicebyggnader för äldre o.dyl., oavsett ventilationssystem. 3 år: Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.dyl. med FT- och FTX-system 6 år: Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.dyl. med F-, FX- och S-vent.

S = självdrag, T = tilluft, F = frånluft FT = från- och tilluft som är fläktstyrd FX och FTX = F- och FT-ventilation med värmeåtervinning.

OBS! Nya byggnader som listas ovan, även en- och tvåbostadshus skall alltid funktionskontrolleras innan byggnaden tas i bruk. Samtliga kategorier skall ha funktionskontrollerats en första gång den 31 december 1995.

Kravet på funktionskontroll gäller dock inte för en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning.

Övrigt

Byggnadens ägare skall svara för att funktionskontroll utförs, enligt förordningen (1991:1273) om funktionskontroll samt Boverkets föreskrift (BFS 2009:5). Kontrollen skall utföras dels första gången ventilationssystemet tas i bruk, dels vid återkommande tillfällen under brukstiden. kontrollen skall utföras av sakkunnig person. Företeckning över sakkunniga i kommunen finns hos miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Intyg över funktionskontrollen skall skickas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Varför ventilationskontroll? Det finns flera viktiga skäl att kontrollera ventilation:

 • För att förbygga allergier och överkänslighet.
 • För att åstadkomma förbättringar av byggnadens inomhusmiljö.
 • För att förbygga att byggnader blir s.k. "sjuka hus".

Undantag.Vissabyggnadskategorier är undantagna från den återkommande funktionskontrollen.

 • En- och tvåbostadshus
 • Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförbar näring.
 • Industribyggnader (dock ej kontors- och personalutrymmen).
 • Byggnader för totalförsvaret som är av hemlig natur.

Innehållsansvarig:
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen