Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon:
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Conny Sundberg
 • TF Räddningschef
 • Tfn: +4656016217
 • Mobil:
 • E-post: conny.sundberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Brandfarlig vara

Här får du information om vilka regler som gäller för hantering och innehav av brandfarliga och explosiva varor.  

Vilka regler är det som gäller?

För att hantera brandfarlig eller explosiv vara inom industriverksamhet eller i publika lokaler måste du som regel ha tillstånd. Om du behöver tillstånd eller inte beror på vilken verksamhet du bedriver och hur stora volymer som du ska hantera. De regler som behandlar hantering av brandfarlig och explosiv vara finner du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad räknas till brandfarliga och explosiva varor?

Vad som räknas till brandfarliga och explosiva varor hittar du också information om på MSB: s webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hantering av brandfarliga och explosiva varor

Hantering av brandfarliga och explosiva varor omfattar bland annat:
Användning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, försäljning, tillverkning, underhåll och överlåtelse.

När ska det sökas tillstånd?

Vilken volym av brandfarlig vara som gör att du måste söka tillstånd för hanteringen kan du se om du följer länken till MSB som finns ovan eller den som finns längst ner på denna sida. När det gäller hantering av brandfarlig vara i publik verksamhet såsom i skolor, restauranger och på försäljningsställen är gränsen för den mängd du får hantera mindre än vid annan verksamhet.

Om volymen för någon av de brandfarliga varor du hanterar överskrider den mängd som du måste söka tillstånd för innebär det att ansökan om tillstånd ska redovisa alla förekommande brandfarliga varor i verksamheten.

Vid hantering av brandfarlig eller explosiv vara under kortare tid räcker det ibland med en enklare anmälan direkt till räddningstjänsten. Exempel på sådana fall kan vara vid marknader, byggarbetsplatser, festivaler eller liknande.

Hur gör jag för att söka tillstånd?

De blanketter du ska använda för att söka tillstånd hittar du längst ned här på webbsidan.

Den ifyllda ansökningsblanketten skickas in till adress:
Torsby kommun, 100. Räddningstjänsten, 685 80 Torsby

Syftet med att det måste sökas tillstånd är att kommunen ska veta var det finns brandfarlig vara och följa upp hanteringen av den.

Vem beslutar om jag får mitt tillstånd?

I Torsby kommun är det miljö-, bygg- och räddningsnämnden som både är tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor.
Nämnden har delegerat till räddningstjänsten att ansvara för detta vilket innebär att beviljande av tillstånd för hantering och innehav och utförande av tillsyn av de verksamheter som har dessa varor utförs av räddningstjänsten. Det är räddningschefen som beviljar tillstånden och specialutbildad heltidspersonal inom räddningstjänsten som genomför tillsynen.

Utbildning av den som kommer att hantera brandfarlig och explosiv vara

För att hanteringen av tillståndspliktiga, brandfarliga och explosiva varor ska bli så säker som möjlig krävs oftast utbildning av någon form.

Transport av brandfarlig vara

När det gäller transport av brandfarlig vara faller detta in under en annan lagstiftning, Lagen om transport av farligt gods. Läs mer på MSB:s hemsida via länken här nedan.

Vill du veta mer?

Viktig information om regler, vilka mängder som kräver tillstånd, vad som räknas till brandfarliga och explosiva varor och mycket mera som rör denna verksamhet finns att få om du går in på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hemsida.

Innehållsansvarig: Conny Sundberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: