Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Fritidsavdelningen
 • Telefon: +4656016690
 • E-post: fritid@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 6. Fritidskontoret
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kommunala lotterier

Från och med den 1 januari 2019 trädde en ny lag i kraft, Spellagen(2018:1138). Kommunerna ansvarar endast för så kallade registreringslotterier, all annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Vem kan ha ett registreringslotteri och vad krävs?

Ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet kan ansöka om registrering hos kommunen för lotterier som avses i 6 kap. 9 § Spellagen (2018:1138). Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där föreningen är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.

En registrering kan som högst beslutas för en femårsperiod. Under denna period får insatsernas värde uppgå till högst 33 1/3 prisbasbelopp.

Det finns lotterier som inte kräver licens eller registrering. Om du är osäker på om din förening behöver registrering eller inte för ett lotteri kan du läsa mer om det i Spelinspektionens information, du hittar länk till den längre ner på sidan. Där kan du även läsa om kontaktpersonens och kontrollantens roll.

Lotteri eller tävling?

Ett lotteri är när någon har chans att vinna ett pris och där sannolikheten att
vinna beror på slumpen. Då behövs en registrering hos kommunen eller licens från Spelinspektionen beroende på vad det är för typ av lotteri.

Om utgången av arrangemanget istället avgörs av att någon ska prestera något, till exempel att svara på kunskapsfrågor eller eller skriva en slogan så är det normalt sett inte fråga om ett lotteri utan om en tävling.

Tävlingar omfattas inte av spellagen och då krävs ingen registrering hos kommunen. Däremot kan tävlingar omfattas av bland annat marknadsföringslagen och då är det Konsumentverket som ansvarar för tillsynen.

Vad kostar det och hur ansöker jag?

Torsby kommuns avgift är 400 kronor per registrering.

Tillsammans med ansökningsblanketten som du hittar längre ner på denna sida så ska du bifoga:

 • Protokollsutdrag där det framgår att styrelsen har beslutat om att registrera sig för lotteriförsäljning och vem som valts till att vara kontaktperson för detta.
 • Föreningens stadgar.
 • Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret.

Samtliga bilagor ska vara de senast upprättade.

Datum att hålla koll på

15 februari - Redovisning av samtliga lotterier som anordnats under föregående år, inom registeringstiden, ska göras till kontrollant senast den 15 februari.

1 april - Kontrollanten ska senast den 1 april varje år lämna uppgifter till kommunen om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnats under föregående år inom registreringstiden.

Om en registrering går ut under året så ska en redovisning lämnas till kontrollanten senast två månader efter sista registreringsdag.

Länkar

Spellag (2018:1138)

Spelinspektionens information och tillsynsvägledning

Läs mera om vad som gäller från 1 januari 2019 för kommunala lotterier

Prisbasbelopp SCB

Frågor

Har du frågor angående lotterier kontakta Anna Gerdin på telefon 0560-166 30 eller via mejl till anna.gerdin@torsby.se

Innehållsansvarig: Kicki Velander
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: