Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Mats Eriksson
 • Miljöinspektör
 • Tfn:
 • Mobil: +46732001321
 • E-post: mats.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Elda inte avfall

Om man eldar avfall i öppen eld bildas ämnen som är skadliga för miljön och för hälsan. Så är inte fallet om förbränningen sker i ett värmeverk.

Det är förbjudet att elda avfall. Vid eldning av avfall i öppen eld, tunna på gården eller i villapanna blir förbränningen ofullständig. Detta innebär att hälsovådliga och miljöfarliga ämnen bildas och sprids. Tänk på att även spånskivor, impregnerat och målat trä och liknande är avfall, som vid eldning kan ge upphov till hälsovådliga och miljöfarliga ämnen i rök och aska.

Särskilt astmatiker och lungsjuka är känsliga för den skadliga rök som bildas vid eldning.

Ris och löv med mera kan du elda på gården om du gör det på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt och så att inte närboende störs av röken.

Om du är företagare

Eldningsförbudet gäller givetvis även för företag.

 • Avfall från företag ska skickas till återvinning, deponering eller destruktion.
 • Farligt avfall från företag ska lämnas in enligt särskilda bestämmelser.
 • Hushållsavfall från personalutrymmen ska lämnas till kommunens renhållningsentreprenör.

Hämtning av övrigt avfall som trä, papper och dylikt kan beställas hos LBC Wetab i Torsby som samarbetar med återvinningsföretagen Ragnsells och Stena. Du kan också vända dig till PreZero som har liknande lösningar.

Hämtning av farligt avfall, spillolja m.m. kan beställas hos t.ex. Ragnsells, PreZero eller Stena.

Kontaktuppgifter

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden kontrollerar att denna hantering sker på ett riktigt sätt genom sitt tillsynsarbete. 

Innehållsansvarig: Mats Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: