Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Dan Johansson
 • Gatu/VA-Ingenjör
 • Tfn: +4656016037
 • Mobil: +46730473342
 • E-post: dan.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby
 • Nils Söderqvist
 • Miljöinspektör
 • Tfn: +4656016007
 • Mobil: +46703186007
 • E-post: nils.g.soderqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Oljeavskiljare

Olika verksamheter behöver ha en oljeavskiljare för att rena det vatten som släpps ut på det kommunala avloppsnätet

Vad gör en oljeavskiljare?

Oljeavskiljare förhindrar att oljeförorenat avloppsvatten når avloppsreningsverk eller dagvattennätet. Oljeförorenat vatten kan störa reningsprocessen.

När behövs en oljeavskiljare?

Oljeavskiljare behövs vid t.ex. biltvättar, gör-det-själv-hallar och verkstäder. Det kan också handla om dagvattenhantering vid till exempel bensinstationer eller stora parkeringsytor.

Om du har t.ex. en tvättanläggning med trycksatt vatten måste du också ha ett s.k. återströmningsskydd installerat så att förorenat vatten inte tar sig in i det kommunala vattenledningsnätet. Detta är ett krav som ställs av vattenleverantören Torsby kommun, tekniska avdelningen. Återströmningsskyddet uppfyller kraven enligt standard SS-EN 1717, ”Vattenförsörjning - Skydd mot förorening av dricksvatten - Allmänna krav på skyddsdon för att förhindra förorening genom återströmning”.

Regelbunden (årligt) underhåll av återströmningsskyddet ska genomföras för att säkerställa en långsiktig funktion. Detta är också ett krav enligt nämnda standard

Vid nyinstallation eller ombyggnation ska oljeavskiljaren uppfylla svensk standard SS-EN 858 och dimensioneras utifrån denna. Beroende på verksamhet ställs krav på oljeavskiljare av klass 1 eller klass 2. En klass 1- avskiljare ska vid test endast släppa ut restoljepro­dukter med mindre än 5 mg/liter flöde medan en klass 2-av­skiljare som mest får släppa ut 100 mg/liter.

Avskiljaren ska vara utrustad med oljenivålarm.

Om du har en äldre avskiljare ska den som ett minimikrav tömmas åtminstone 1 gång per år.

Vem vänder jag mig till?

Om du vet att din oljeavskiljare kommer att ligga inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp är det kommunens tekniska avdelning eller miljö och byggkontoret du ska vända dig till. Namn och kontaktuppgifter finner du högre upp på denna sida om du klickar på ikonen "Kontakt"

Innehållsansvarig: Nils G Söderqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: