Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Lars Eriksson
 • Arbetsledare tekniska
 • Tfn:
 • Mobil: +46730397549
 • E-post: lars.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Alstigen 20, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Successivt kommer alla hushåll i Sverige att sortera ut sina förpackningar av papper, plast, glas och metall vid sin bostad. Senast 2027 ska det vara så överallt i Sverige.

Start våren 2024

Fastighetsnära insamling av förpackningar börjar under våren 2024 i Torsby tätort, i flerbostadshus.

Vi i Torsby kommun börjar under våren och försommaren 2024 med flerfamiljshus i centrala Torsby tätort.

Då kommer det att finnas tunnor för

 • plastförpackningar
 • metallförpackningar
 • glasförpackningar (färgade och ofärgade)
 • pappersförpackningar
 • tidningspapper
 • matavfall
 • restavfall

i anslutning till fastigheten.

Exakt hur det blir för dig som hyresgäst är din fastighetsägares ansvar att ordna. Förpackningarna hämtas sedan av en avfallsentreprenör.

Lars Eriksson från tekniska avdelningen kommer att kontakta fastighetsägarna, för att tillsammans med dem planera hur de nya tunnorna ska placeras på bästa sätt, så det blir lätt för hyresgästerna att komma till dem. Och det behöver också fungera smidigt för de som ska komma och tömma de olika tunnorna.

– Det blir ett gemensamt ansvar, säger Lars Eriksson.

Fastighetsnära insamling av förpackningar för villor tar tid att införa

Torsby kommun har ännu ingen fastställd tidplan för när den fastighetsnära insamlingen kommer att införas för villor och övriga flerfamiljshus i kommunen, eller vilka slags tunnor det kommer att bli. Men det ska vara infört senast under 2026.

– Vi kommer i god tid att kontakta fastighetsägarna och informera om vad som gäller, säger Lars Eriksson. Men det är förstås bra att man redan nu börjar tänka igenom hur soprum och annat ser ut.

Kommunerna har nu ansvar för insamlingen av förpackningar

Regeringen har beslutat att från 1 januari 2024 har kommunerna ansvar för att samla in hushållens förpackningar. Tidigare var det företaget Förpackningsinsamlingen, FTI som hade det ansvaret. Men själva återvinningen av förpackningarna är det fortfarande producentansvarsorganisationerna som har ansvar för.

Varför fastighetsnära insamling?

Över 90 procent av invånarna källsorterar redan i dag och med ett stigande intresse för hur vår livsstil påverkar klimatet blir fastighetsnära insamling en allt mer efterfrågad service. När insamlingen finns på hemmaplan hamnar mindre återvinningsbart material i avfallspåsen (”soppåsen”) vilket ger många miljövinster.

Mer information

Vi kommer löpande att informera mera om införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar, bland annat i kommuntidningen Torsby Nu och här på webben.

Hur ska man sortera vad?

I vår sopsorteringsguide kan du se hur du ska sortera vad.

På webbplatsen www.sopor.nu finns också mycket bra information om källsortering och vad som ska sorteras som vad.

Du kan också läsa vad som är skillnad på t.ex. en pappersförpackning och papper, skillnad mellan plastförpackning och plast, metallförpackning och metall.

Där kan du också läsa om vad som händer med det som du källsorterar.

Innehållsansvarig: Lars Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: