Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen-ÅVC
 • Telefon: +4656016231
 • E-post: avc.torsby@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 114. Återvinningscentralen, Torsby
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Alstigen 20, Torsby

Person

 • Lars Eriksson
 • Arbetsledare tekniska
 • Tfn:
 • Mobil: +46730397549
 • E-post: lars.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Alstigen 20, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Återvinningscentraler

Det finns tre stycken återvinningscentraler: en i Torsby, en Stöllet och en i Sysslebäck.

Här finns återvinningscentralerna

 • Torsby, Alstigen 20
 • Sysslebäck, Klarälvsvägen 100 (reningsverket)
 • Stöllet, Kyrkvägen 9 (reningsverket)

Det finns också 17 återvinningsstationer på olika platser i kommunen.


Öppettider på återvinningscentralerna från 1 april 2024


Torsby

Sysslebäck

Stöllet

Måndag

7-15.30

8-15.30

Stängt

Tisdag

7-18

Stängt

14-19

Onsdag

7-15.30

14-19

Stängt

Torsdag

7-18

Stängt

8-15.30

Fredag

7-15.30

8-15.30

Stängt

Lördag

9-13

2:a lördagen i
månaden 9-13

3:e lördagen i
månaden 9-13

Adress och
telefon:

Alstigen 20

0560-162 31

Klarälvsv. 100

(Reningsverket)

073-049 67 70

Kyrkvägen 9

(Reningsverket)

073-049 67 70


Stängt större helgdagar

Återvinningscentralerna är stängda alla helgdagar och påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton. 

Vad kan du lämna på återvinningscentralen?

På återvinningscentralerna kan du lämna allt från soffor och farligt avfall till kylskåp och trädgårdsavfall. Är du osäker på var du ska kasta olika saker så finns det alltid personal som kan hjälpa dig till rätta.

Du lämnar ditt grovavfall gratis på återvinningscentralerna eftersom det ingår i ditt abonnemang för hushållsavfall.

På återvinningscentralerna kan du förutom tidningar, pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar lämna grövre avfall från hushållen t.ex.:

 • kylar
 • frysar
 • gamla möbler
 • trädgårdsavfall
 • metallskrot
 • träavfall
 • elektroniskt skrot
 • farligt avfall

Tidnings- och förpackningsinsamling

För att bättre kunna återvinna papper finns det containrar för att lämna tidningar i och andra containrar för att lämna pappersförpackningar i.

 • Tidningscontainern: tidningar, kontorspapper och reklam.
 • Papperscontainern: samtliga förpackningar av papper.

Kuvert är hushållsavfall och ska läggas i ditt sopkärl.

Farligt avfall (miljöstationer)

Farligt avfall ska tas tillvara på särskilt sätt och ska därför lämnas in på återvinningscentralens miljöstation.

Med farligt avfall menas t.ex. kemikalier, lösningsmedel, färgrester, spillolja, oljefilter, bekämpningsmedel, kvicksilver och glykol.

Vad kan jag inte lämna på återvinningscentralen?

Hushållsavfall ska slängas hemma i ditt sopkärl.

Matavfall ska komposteras. Antingen genom att du har en egen kompost eller genom att lägga matavfallet i papperspåsar som är avsedda för matavfall och lägga dom det i ditt bruna matavfallskärl.

Osäker på hur du ska sortera?

Här finner du svar på dina frågor.

Pappersinsamling från företag och hyreshus

Företag och hyreshus har egen pappersinsamling i anslutning till företaget eller hyreshuset. Både tidningar och pappersförpackningar läggs där i samma container. Sorteringen görs sedan i en sorteringsanläggning vid återvinningsföretagen Stena, Ragnsells och Suez.

Synpunkter

Om du har en synpunkt, vill lämna ett förslag eller kanske beröm så vill vi veta det. Då kan vi bli bättre och utvecklas.

Här kan du lämna synpunkter.

Felanmälan

Om du vill göra en felanmälan, gör du det enklast via vår felanmälan.

Här kan du lämna en felanmälan

Innehållsansvarig: Lars Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: