Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Malin Jonsson
 • Bygg- o Miljöchef
 • Tfn: +4656016084
 • Mobil: +46761166084
 • E-post: malin.jonsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Bygga nytt, ändra eller riva

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden är den lokala tillsynsmyndigheten inom plan- och bygglagens område. Om du vill uppföra en byggnad, riva en byggnad eller göra markarbeten krävs ofta olika lov eller tillstånd. Alla dessa regler och bestämmelser syftar till att skapa ett trivsamt samhälle och till att ge människor säkra miljöer att vistas i.

I våra underrubriker kan du läsa mer om allt från bygglov till ventilationskontroll, ja det mesta som du behöver veta redan innan arbetet med att projektera en byggnad startar.

Det är viktigt att man följer de lagar och regler som finns för byggande, då det annars kan skapa problem i efterhand för den som byggt.

Du kan läsa mer om byggande och om de regler för bygglovfrihet som är lika över hela landet på Boverkets hemsida. Här finns även olika broschyrer att ladda ner!

Olika kommuner har olika regler för vad som gäller då man vill uppföra en byggnad på landsbygden. I Torsby kommun gäller relativt generösa bestämmelser. För att veta exakt vad du får och inte får göra på din fastighet bör du kontakta miljö- och byggkontoret så snart du vet vad du vill bygga.

Inom detaljplan gäller speciella bestämmelser för varje specifikt område. Dessa bestämmelser syftar till att reglera områdena för att ge dem en viss karaktär eller användning. I många planer finns bestämmelser om exempelvis byggnadshöjder, antal våningar och hur stor yta av marken man får bebygga.

Innehållsansvarig: Malin Jonsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: