Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniskaavdelningen.kommunforradet@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 85. Kommunförrådet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby

Person

 • Lars Eriksson
 • Arbetsledare tekniska
 • Tfn:
 • Mobil: +46730397549
 • E-post: lars.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Alstigen 20, Torsby
 • Nils Söderqvist
 • Miljöinspektör
 • Tfn: +4656016007
 • Mobil: +46703186007
 • E-post: nils.g.soderqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Farligt avfall från hushåll

Här kan du läsa om hur hushållets farliga avfall ska hanteras — vad som klassas som farligt avfall och var du kan lämna in det.

Vissa avfallstyper är svåra att återvinna eller går inte att återvinna alls. En del av detta avfall kallas farligt avfall och måste tas om hand särskilt för att inte orsaka skador på vår miljö.

Vad är farligt avfall?
Exempel på farligt avfall från hushållen

 • spilloljor
 • oljefilter
 • basiskt avfall (kaustiksoda)
 • syror (t.ex. saltsyra)
 • bekämpningsmedel
 • avfettningsmedel
 • batterier (t.ex. bil, telefon)
 • fotokemikalier
 • färgrester
 • kvicksilvertermometrar
 • lysrör
 • lösningsmedel

Alla små batterier kan du lämna vid återvinningscentralerna eller i de röda batteribehållarna vid återvinningsstationerna. Förbrukade elektriska apparater med inbyggda miljöfarliga batterier, t.ex. rakapparater eller tandborstar kan lämnas vid återvinningscentralerna. Bilbatterier kan lämnas till återförsäljaren eller vid återvinningscentralerna.

Farligt avfall ska tas tillvara på särskilt sätt och ska därför lämnas in på återvinningscentralernas miljöstation.

Kom ihåg!

Farligt avfall bör inte blandas med andra slag av farligt avfall eftersom det försvårar återvinning och kan medföra risker vid hanteringen

 • Märk gärna burkar m.m. med uppgift om innehållet om det inte framgår av etiketten - eller tala om för personalen som tar emot dina burkar vad de innehåller
 • Läkemedelsrester kan lämnas tillbaka till apoteket
 • Gammal ammunition kan lämnas hos polisen

Farligt avfall från företag

Läs mer om farligt avfall från företag

Innehållsansvarig: Nils G Söderqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen