Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon:
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Conny Sundberg
 • Räddningschef
 • Tfn: +4656016217
 • Mobil:
 • E-post: conny.sundberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Brandskydd, sotning

Här får du information om hur du skyddar dig mot brand och förebygger bränder i ditt eget hem.

Varje fastighetsägare ansvarar själv för sitt eget brandskydd

Detta är grundregeln. Kommunen har det övergripande ansvaret för brandskyddet genom att till exempel ansvara för att det sker brandskyddskontroller och sotning i brandförebyggande syfte,
att det genomförs utbildningar och att informera och ge goda råd till bland annat allmänhet, företag och organisationer m fl om brandkunskap och brandförebyggande åtgärder.

Här finner du mer information.

Innehållsansvarig: Conny Sundberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: