Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Lars Eriksson
 • Arbetsledare tekniska
 • Tfn:
 • Mobil: +46730397549
 • E-post: lars.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Alstigen 20, Torsby
 • Mats Eriksson
 • Miljöinspektör
 • Tfn:
 • Mobil: +46732001321
 • E-post: mats.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kompostering av matavfall

Kompostering av matavfall är ett effektivt sätt att åter­vinna näringsämnena i avfallet och samtidigt minska kostnaderna för transport och omhändertagande. Hur går det till? Vilka regler gäller? Behövs något tillstånd från kommunen?

Varje år alstrar Torsbybon efter återvinning, i genomsnitt ca 270-280 kg avfall. Ungefär hälften av denna mängd utgörs av komposterbart organiskt avfall, dvs. material som innehåller kol. Genom kompostering kan den näring som finns bunden i avfallet tillvaratas samtidigt som hantering och transporter kan minskas. Det kan också lämnas i den bruna tunnan för matavfall. Läs mer om detta på sidan om insamling av matavfall.

Vad är kompostering?

När djur och växter dör finns en hel del näring kvar i vävnaderna. För att denna ska kunna utnyttjas av andra organismer måste en nedbrytning i mindre beståndsdelar ske. Detta ordnas av bakterier, svampar och en mängd andra mikroorganismer. Det är denna process som gör att växter och döda djur med tiden försvinner och vävs in i jorden.

Användning av kompost

Komposten är färdig när nedbrytningen har slutat. Kompostens temperatur är då lika med omgivningens. Materialet är både till doft och utseende jordliknande. Eventuellt ej nedbrutna delar sållas bort och återförs till behållaren. Den färdiga kompostjorden kan sedan användas som jordförbättring i planterings- eller såjord.

Vad går att kompostera?

Alla slags matrester går att kompostera. Vid kompostering av kött- och fiskrester är det särskilt viktigt att täcka med strömaterial. Dels för att ge nödvändigt koltillskott, dels för att hålla borta flugor. Tänk på att äggskal och skal från citrusfrukter har lång nedbrytningstid - finfördela.

Vad ska inte komposteras?

Det vi uppfattar som giftigt och skadligt hör naturligtvis inte hemma i komposten, t.ex. lösnings- och bekämpningsmedel. Biologiskt nedbrytbara blöjor tillverkas inte. Följaktligen slängs blöjor även fortsättningsvis i sopsäcken. Dammsugarpåsar, läder, konstfibrer och kläder ska inte läggas i komposten. Detsamma gäller plast, metall, gummi, blekt färgat eller vaxat papper och cigarettfimpar. Även sjuka växtdelar ska undvikas. Kalk ska absolut inte tillföras komposten. Kalk gör komposten alkalisk vilket gör att mikroorganismerna vantrivs och kväveförluster uppstår i form av illaluktande ammoniak.

Att bygga en egen kompostbehållare

  

ritning på en kompostbehållare

Materialåtgång

 • Hörnstolpar av 50 x 50 mm ohyvlat, 8 st 800 mm.
 • Sidor, lock och vägg mellan ströfack och kompostfack av råspont 22 x 95, 11 st 1500 mm. 5 st 1530 mm. 27 st 826 mm. 26 st 500 mm. 10 st 515 mm.
 • Botten och glesvägg mellan facken av 19 x 100 mm ohyvlat, 8 st 1500 mm. 5 st 826 mm.
 • Luckstöd och reglar till luckor och fronter av 25 x 50 ohyvlat, 4 st 700 mm. 6 st 450 mm. 3 st 350 mm. 6 st 230 mm.
 • Spik 60 mm.
 • Vinkelbeslag 50 x 50 x 35 mm, 8 st
 • 6 gångjärn. Läderbitar eller gummiduk kan användas som alternativ till köpta gångjärn.

Behövs tillstånd för att kompostera?

Kompostering av organiskt, nedbrytbart köksavfall får enligt kommunens renhållningsordning Pdf, 1.1 MB. ske i behållare som kan godkännas av miljö- bygg- och räddningsnämnden. Det är fritt fram för både fabrikstillverkade och hembyggda behållare. Dessa måste vara skadedjurssäkra, d.v.s. inte ha större öppningar än 5-8 mm och väl ventilerad. Inom område med tätbebyggelse bör man samråda med närmaste grannar när man väljer plats för behållaren. 

Mer information och frågor

Ladda ner folder med information om kompostanmälan från sidan Blanketter och informationsmaterial.

Teckningar: Hans Veltman, Kompostboken LTs förlag

Att läsa mer: Kompostboken, Alm m. fl. LTs förlag

Lottas nya kompostråd, Bra miljö

Innehållsansvarig: Mats Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: