Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Lars Eriksson
 • Arbetsledare tekniska
 • Tfn:
 • Mobil: +46730397549
 • E-post: lars.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Alstigen 20, Torsby
 • Nils Söderqvist
 • Miljöinspektör
 • Tfn: +4656016007
 • Mobil: +46703186007
 • E-post: nils.g.soderqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Avgifter och regler, sopabonnemang

Här kan du läsa om vilka sopabonnemang som finns, vad de kostar och vilka regler som gäller.

Sopabonnemang

Du kan välja mellan

 • 14-dagarshämtning
 • Månadshämtning
 • Minimihämtning
 • Fritidshushämtning
 • Gemensamt kärl

14-dagarshämtning

14-dagarshämtning är det vanligaste hämtningsintervallet i Torsby kommun. Om du vill ha 14-dagarshämtning ringer du till tekniska avdelningen, tfn. 0560-160 64.

Månadshämtning och minimihämtning

Du kan ansöka om månadshämtning och minimihämtning (hämtning vecka 17/18 och vecka 41/42).

Om din ansökan beviljas ändras ditt abonnemang från den dagen som beslutet fattas. Vi skickar då en arbetsorder till entreprenören som byter till rätt klisterdekal på ditt kärl.

Läs mer om månads- och minimihämtning.

Läs mer om kompostering och egen kompost.

Fritidshushämtning

Om du har en fastighet som inte används som permanentbostad kan du välja fritidshushämtning med hämtning fr.o.m. 15 maj t.o.m. 15 september var 14:e dag. Sammanlagt nio hämtningar.

Om du vill ha fritidshushämtning ringer du till tekniska avdelningen, tfn. 0560-160 64.

Gemensamt kärl

Om ett sopkärl räcker till för två eller flera grannar med angränsande fastigheter och ni vill dela kärl, gör ni grannar gemensamt en ansökan om att få dela kärl.

Om er ansökan beviljas ändras era abonnemang från den dagen som beslutet fattas.

Läs mer om gemensamt kärl.

Ägarbyte av fastighet

Kom ihåg att anmäla till kommunen när ett ägarbyte sker på fastigheten eftersom kommunen inte får någon information från Adressändring, Lantmäteriet, Skattemyndigheten eller liknande. Meddela nya ägarens personnummer, namn och adress (om annan än fastighetens adress) till tekniska avdelningen, tfn. 0560-160 64.

Sopkärlet lämnas kvar på fastigheten och tas över av nya ägaren.

Vad är kompostering?

Läs mer om kompostering. 

Renhållningsordning

Enligt miljöbalkens bestämmelser ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning. Renhållningsordningen ska innehålla föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen. Till renhållningsordningen ska vidare höra en avfallsplan med uppgifter om avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Sunne, Torsby och Hagfors och Munkfors kommuner har gemensamma föreskrifter för avfallshanteringen. Föreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om avfalls­hantering. Här kan exempelvis fastighets­innehavare och verksamhets­utövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som åvilar olika aktörer. Föreskrifterna är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall, en rättslig grund för att ta ut renhållningstaxa och en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister.

Här kan du läsa renhållningsordningen som gäller för SuToHaMu. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Avgifter för renhållning (hushållssopor) 2023

Abonnemang

Avgift/år

14-dagarshämtning, 190-liters kärl

2 240 kr

Månadshämtning

1 395 kr 

Fritidshus, 9 hämtningar/år: 15 maj - 15 september

1 135 kr

Containerområde (Flyberg, Västra Näsberget)

1 135 kr

Minimihämtning, hämtning vecka 17/18 och 41/42

680 kr

Gemensam behållare: Ett hushåll debiteras abonnemangsavgift.
Varje ytterligare hushåll debiteras varsin avgift om 550 kr

550 kr

Avgift per extra sopsäck

70 kr

Avgift per extra hämtning utanför ordinarie hämtningsperiod vid fritidshus

95 kr

2 hämtningar/vecka 360-liters kärl

17 520 kr

2 hämtningar/vecka 660-liters kärl

28 160 kr

Veckohämtning 360-liters kärl

8 760 kr

Veckohämtning 660-liters kärl

14 080 kr

14-dagarshämtning 360-liters kärl

4 380 kr

14-dagarshämtning 660-liters kärl

7 040 kr

Sommarhämtning 360-liters kärl

2 045 kr

Sommarhämtning 660-liters kärl

3 135 kr

Extrahämtning 360-liters kärl

220 kr

Extrahämtning 660-liters kärl

345 kr

Hyra 360-liters kärl

90 kr/mån

Hyra 660-liters kärl

180 kr/mån

Tömning av container 3 m3

1 075 kr

Tömning av container 8 m3

2 200 kr

Tömning av container 10 m3

2 640 kr

Hämtning per ton

1 650 kr

Transport per timme

1 380 kr

Hämtning av sorterat grovavfall vid hushåll exkl. hämtningsavgift

2 500 kr

Extra debitering för lång hämtningsväg mellan


Sopbil - Kärl 15-30 m

25 kr/gång

Sopbil - Kärl 30-50 m

50 kr/gång

Avgifterna är angivna inkl. moms.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2022-09-26, § 120

Innehållsansvarig: Lars Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen