Torsby kommun
Torsby kommun

Avgifter och regler, sopabonnemang

Här kan du läsa om vilka sopabonnemang som finns, vad de kostar och vilka regler som gäller.

Sopabonnemang

Du kan välja mellan

 • 14-dagarshämtning
 • Månadshämtning
 • Minimihämtning
 • Fritidshushämtning
 • Gemensamt kärl

14-dagarshämtning

14-dagarshämtning är det vanligaste hämtningsintervallet i Torsby kommun. Om du vill ha 14-dagarshämtning ringer du till tekniska avdelningen, tfn. 0560-160 64.

Månadshämtning och minimihämtning

Du kan ansöka om månadshämtning och minimihämtning (hämtning vecka 17/18 och vecka 41/42).

Om din ansökan beviljas ändras ditt abonnemang från den dagen som beslutet fattas. Vi skickar då en arbetsorder till entreprenören som byter till rätt klisterdekal på ditt kärl.

Läs mer om månads- och minimihämtning.

Läs mer om kompostering och egen kompost.

Fritidshushämtning

Om du har en fastighet som inte används som permanentbostad kan du välja fritidshushämtning med hämtning fr.o.m. 15 maj t.o.m. 15 september var 14:e dag. Sammanlagt nio hämtningar.

Om du vill ha fritidshushämtning ringer du till tekniska avdelningen, tfn. 0560-160 64.

Gemensamt kärl

Om ett sopkärl räcker till för två eller flera grannar med angränsande fastigheter och ni vill dela kärl, gör ni grannar gemensamt en ansökan om att få dela kärl.

Om er ansökan beviljas ändras era abonnemang från den dagen som beslutet fattas.

Läs mer om gemensamt kärl.

Ägarbyte av fastighet

Kom ihåg att anmäla till kommunen när ett ägarbyte sker på fastigheten eftersom kommunen inte får någon information från Adressändring, Lantmäteriet, Skattemyndigheten eller liknande. Meddela nya ägarens personnummer, namn och adress (om annan än fastighetens adress) till tekniska avdelningen, tfn. 0560-160 64.

Sopkärlet lämnas kvar på fastigheten och tas över av nya ägaren.

Vad är kompostering?

Läs mer om kompostering. 

Kommunal renhållningsordning

Enligt miljöbalkens bestämmelser skall det för varje kommun finnas en renhållningsordning. Renhållningsordningen ska innehålla föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen. Till renhållningsordningen ska vidare höra en avfallsplan med uppgifter om avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Sunne, Torsby och Hagfors och Munkfors kommuner har gemensamma föreskrifter för avfallshanteringen. Föreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om avfalls­hantering. Här kan exempelvis fastighets­innehavare och verksamhets­utövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som åvilar olika aktörer. Föreskrifterna är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall, en rättslig grund för att ta ut renhållningstaxa och en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister.

Kommunal renhållningsordningPDF

Bilaga A till renhållningsordningPDF

Renhållningsordning med avfallsplan inkl matavfallsstrategiPDF 


Avgifter för renhållning (hushållssopor) 2020

Abonnemang

Avgift/år

14-dagarshämtning, 190-liters kärl

1 905 kr

Månadshämtning

1 190 kr 

Fritidshus, 9 hämtningar/år: 15 maj - 15 september

970 kr

Containerområde (Flyberg, Västra Näsberget)

970 kr

Minimihämtning, hämtning vecka 17/18 och 41/42

585 kr

Gemensam behållare: Ett hushåll debiteras abonnemangsavgift.
Varje ytterligare hushåll debiteras varsin avgift om 475 kr

 

 

475 kr

Avgift per extra sopsäck

55 kr

Avgift per extra hämtning utanför ordinarie hämtningsperiod vid fritidshus

75 kr

2 hämtningar/vecka 360-liters kärl

14 800 kr

2 hämtningar/vecka 660-liters kärl

24 060 kr

Veckohämtning 360-liters kärl

7 400 kr

Veckohämtning 660-liters kärl

12 030 kr

14-dagarshämtning 360-liters kärl

3 700 kr

14-dagarshämtning 660-liters kärl

6 015 kr

Sommarhämtning 360-liters kärl

1 738 kr

Sommarhämtning 660-liters kärl

2 685 kr

Extrahämtning 360-liters kärl

180 kr

Extrahämtning 660-liters kärl

290 kr

Hyra 360-liters kärl

75 kr/mån

Hyra 660-liters kärl

150 kr/mån

Tömning av container 3 m3

860 kr

Tömning av container 8 m3

1 725 kr

Tömning av container 10 m3

2 030 kr

Hämtning av löskubikmeter

255 kr

Hämtning per ton

1 240 kr

Transport per timme

1 055 kr

Hämtning av sorterat grovavfall vid hushåll exkl. hämtningsavgift

2 500 kr

Extra debitering för lång hämtningsväg mellan


Sopbil - Kärl 15-30 m

25 kr/gång

Sopbil - Kärl 30-50 m

50 kr/gångAvgifterna är angivna inkl. moms.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-17, § 62

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: 0560-162 10
 • E-post: TekniskaAvdelningen.Kommunforradet@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 85. Kommunförrådet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby

Person

 • Per-Arne Persson
 • miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Tfn: 0560-160 06
 • Mobil: 070-318 60 06
 • E-post: per-arne.persson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sune Eriksson
 • renhållningsingenjör
 • Tfn: 0560-160 32
 • Mobil: 070-640 76 04
 • E-post: sune.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen