Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Mats Eriksson
 • Miljöinspektör
 • Tfn:
 • Mobil: +46732001321
 • E-post: mats.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Elda inte avfall

Om man eldar avfall i öppen eld bildas ämnen som är skadliga för miljön och för hälsan. Så är inte fallet om förbränningen sker i ett värmeverk.

Det är förbjudet att elda avfall. Vid eldning av avfall i öppen eld, tunna på gården eller i villapanna blir förbränningen ofullständig. Detta innebär att hälsovådliga och miljöfarliga ämnen bildas och sprids. Tänk på att även spånskivor, impregnerat och målat trä och liknande är avfall, som vid eldning kan ge upphov till hälsovådliga och miljöfarliga ämnen i rök och aska.

Särskilt astmatiker och lungsjuka är känsliga för den skadliga rök som bildas vid eldning.

Ris och löv med mera kan du elda på gården om du gör det på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt och så att inte närboende störs av röken.

Alla typer av avfall från hushåll, förutom köksavfallet som ska läggas i soptunnan, kan du lämna in på någon av återvinningscentralerna. Det hushållsavfall som kommunens entreprenör samlar in och det brännbara grovavfall som samlas in vid återvinningscentralerna förbränns i en värmepanna med hög temperatur och rökgasrening. Detta minimerar utsläppen.

Bildäck lämnas till en däckverkstad som tar emot dem utan kostnad eller till en återvinningscentral. Bilverkstäderna ska kontakta Ragnsells för hämtning. För alla typer av däck gäller det så kallade producentansvaret.

Innehållsansvarig: Mats Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen