Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Lars Eriksson
 • Arbetsledare tekniska
 • Tfn:
 • Mobil: +46730397549
 • E-post: lars.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Alstigen 20, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Återvinningsstationer

Det finns återvinningsstationer på 17 olika platser i kommunen och de är alltid öppna.

Här finns återvinningsstationerna

Ort

Plats

Torsby

Toria

Torsby

Pekås

Lekvattnet

Affären

Östmark

Affären

Sörmark

Bron

Rådom

Förskolan

Överbyn

Bensinstationen

Vitsand

F.d. affären

Bograngen

Trygghetsboendet

Höljes

Affären

Sysslebäck

Industriområdet

Branäs

Toppen Vargen

Branäs

Toppen Orren

Branäs

Dalen

Likenäs

Affären

Ambjörby

Affären

Stöllet

Torget

 

Vad kan du lämna på återvinningsstationen?

På återvinningsstationerna kan du lämna tidningar, pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar samt tidningar, småbatterier och glödlampor.

För att bättre kunna återvinna papper finns det containrar för att lämna tidningar i och andra containrar för att lämna pappersförpackningar i.

Tidningscontainern: tidningar, kontorspapper och reklam.
Papperscontainern: samtliga förpackningar av papper.

Kuvert är hushållsavfall och ska läggas i ditt sopkärl.

Vad kan jag INTE lämna på återvinningsstationen?

Matavfall - det ska du slänga hemma i din bruna papperspåse och sedan lägga i bruna matavfallstunnan.

Restavfall (det som blir kvar när du sorterat ut glas, plast, plåt, papper, matavfall etc.) - det slänger du hemma i ditt sopkärl.

Grövre avfall från hushållen t.ex.: vitvaror, möbler och elektroniskt skrot, farligt avfall etc. lämnar du på återvinningscentralen.

Osäker på hur du ska sortera?

Här finner du svar på dina frågor.

Behöver containern tömmas?

Containrarna töms regelbundet men skulle det ändå vara behov av tömning kan du vända dig till kundtjänst på tfn 0560-160 64.

Pappersinsamling från företag och hyreshus

Företag och hyreshus har egen pappersinsamling i anslutning till företaget eller hyreshuset. Både tidningar och pappersförpackningar läggs där i samma container. Sorteringen görs sedan i en sorteringsanläggning vid återvinningsföretagen Stena, Ragnsells och Suez.

Synpunkter

Om du har en synpunkt, vill lämna ett förslag eller kanske beröm så vill vi veta det. Då kan vi bli bättre och utvecklas.

Här kan du lämna synpunkter.

Felanmälan

Om du vill göra en felanmälan, gör du det enklast via vår felanmälan.

Här kan du lämna en felanmälan

Innehållsansvarig: Lars Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: