Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Stölletskolan
 • Telefon:
 • E-post: stolletskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 156. Stölletskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Kyrkvägen 12 Stöllet

Person

 • Lina Rimnäs
 • Skolassistent
 • Tfn:
 • Mobil: +46732747708
 • E-post: lina.rimnas@torsby.se
 • Besöksadress: Kvistbergsvägen 30, Sysslebäck
 • Madelene Çiçek
 • Rektor
 • Tfn:
 • Mobil: +46702750946
 • E-post: madelene.cicek@torsby.se
 • Besöksadress: Kvistbergsvägen 30, Sysslebäck


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Stölletskolan

Stölletskolan ligger i byn Stöllet som ligger i Klarälvdalen, cirka 4 mil nordöst om Torsby tätort och cirka 4 mil söder om Sysslebäck. På skolan går cirka 20 elever från förskoleklass till årskurs 5.

Stölletskolan

Adress och telefonnummer

Det finner du högre upp på denna sida, om du klickar på ikonen ”Kontakt".

Elever och personal

Skolans 20 elever är indelade i två klasser. Förskoleklass till årskurs 2 går i en klass likaså gör årskurs 3 till 5. I varje klass går cirka 10 elever. På skolan arbetar tre lärare och en fritidspersonal.

Undervisning och arbetssätt

På skolan har möjlighet att erbjuda individuellt anpassad undervisning, mycket hjälp och stöttning då klasserna är små. Det bidrar även till att eleverna kan känna arbetsro och glädje i undervisningen. Det skapas en stark gemenskap och trygg miljö på skolan på ett naturligt sätt, det ger stora fördelar i lärandet.

Digitalisering

Alla elever har tillgång att använda datorer i undervisningen. Elever från årskurs 4 får en egen skoldator.

Skolbyggnaden

I huvudbyggnaden sker undervisningen i de teoretiska ämnena. Det finns gott om plats för lärande i skolans fina lokaler. Där kan eleverna alltid hitta en lugn plats att studera på och känna arbetsro.

På skolan finns en textilslöjdsal och träslöjdsal, en idrottshall i en separat byggnad och ett mindre skolbibliotek. Några gånger per termin får skolan även besök av bokbussen, där kan eleverna låna och lämna böcker.

Matsal

Eleverna äter lunch i Klarälvdalens folkhögskolas matsal som ligger på gångavstånd från skolan. I den mysiga matsalen serveras god mat som lagas på plats. Här kan du läsa mer om skolmaten.

Utemiljö

Skolan ligger i en fridfull miljö med närhet till den vackra Klarälven, skog och mark. Eleverna är ute alla raster och det finns alltid en rastvakt med ute. På skolgården finns möjligheter till lek, aktivitet och rörelse. Om det är en tillräckligt kall vinter finns även en is där eleverna kan åka skridskor på raster och idrottslektioner.

Under läsåret anordnas flera friluftsdagar så som skidåkning, skoljogg, Barnens vasalopp m.m. Friluftsdagarna sker oftast i samarbete med Kvistbergsskolan.

Elevdemokrati

På alla grundskolor i Torsby kommun har eleverna möjlighet att vara med och påverka, ta ställning i olika frågor och lära sig hur demokratiska beslut fattas. Ungefär en gång i månaden har alla klasser klassråd där eleverna kan vara med och påverka, en del av ärendena tas även vidare till elevrådet. I elevrådet sitter representanter från varje klass och där lyfts frågor och åsikter kring arbetsmiljö, lärande, kost m.m.

Ibland får även eleverna svara på enkäter där de får möjlighet ta ställning och framföra åsikter anonymt.

Tobaksfri skoltid

På alla grundskolor i Torsby kommun är det tobaksfri skoltid. Det innebär att det inte är tillåtet för varken elever, personal eller besökare att använda tobaksprodukter under skoltid. Detta gäller alltså även under till exempel utflykter, friluftsdagar och skolresor. Genom att stötta unga att avstå från tobak bidrar det till en bättre hälsa, bättre lärmiljö och en mer rättvis och hållbar värld. Här kan du läsa mer om kommunens drogförebyggande arbete.

Fritidshem

Skolans fritidshem ligger i skolbyggnaden och där är sex elever inskrivna. Här kan du läsa mer om Stölletskolans fritidshem.

I direkt anslutning till skolan och fritidshemmet finns även förskolan Snickerboa med en avdelning för barn i åldern 1–5 år. Förskolan och fritidshemmet har ett nära samarbete med skolan. Här kan du läsa mer om förskolan Snickerboa.

Innehållsansvarig: Madelene Cicek
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: