Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Johan Nilsson
 • Skolchef
 • Tfn: +4656016027
 • Mobil: +46732807357
 • E-post: johan.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Modersmål

Skolan erbjuder ditt barn undervisning i sitt modersmål. Undervisningen i modersmål är till för att ge barn möjlighet att utveckla en tvåspråkig identitet.

Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket är det dagliga umgängesspråket för eleven ska eleven få undervisning i det språket om

 • Eleven har grundläggande kunskaper i språket
 • Eleven önskar sådan undervisning

Dessa språk erbjuds

Vi erbjuder för närvarande modersmålsundervisning i följande språk:

Grundskolan

 • Arabiska
 • Dari
 • Holländska
 • Ryska
 • Turkiska
 • Tyska

Gymnasiet

 • Holländska
 • Tyska

Vem kan få modersmålsundervisning?

Det är rektorn på respektive skola som beslutar om en elevs modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisningen kan vara som språkval i grundskolan, som elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför den garanterade undervisningstiden. Undervisningen omfattar en timme per vecka.

Enligt skolförordningen är kommunen skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk bara om det finns minst fem elever som önskar denna undervisning och det finns, enligt huvudmannen, lämplig lärare.

För de nationella minoritetsspråken romani chib, finska, samiska, jiddisch och meänkieli räcker det med att minst en elev söker modersmålsundervisning.

Kommunen erbjuder också elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

Hur ansöker du?

Du ansöker om modersmålsundervisning på blanketten eller på någon av skolorna.

Du är välkommen att skicka en ansökan även i språk som vi för närvarande inte erbjuder, det är utifrån detta underlag som vi kan erbjuda fler språk. 

Innehållsansvarig: Johan Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: