Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Johan Nilsson
 • Skolchef
 • Tfn: +4656016027
 • Mobil: +46732807357
 • E-post: johan.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Klagomål på förskola eller skola

Om du har klagomål på förskolan eller skolan kan du framföra dem på olika sätt. Här kan du läsa hur kan gå tillväga för att lämna dina synpunkter.

Torsby kommun ska erbjuda alla barn, elever och studerande en god lärmiljö och utbildning av hög kvalitet. Vi eftersträvar att utveckla vår verksamhet kontinuerligt och därför är dina synpunkter betydelsefulla för oss. Huvudregeln är att klagomålet i första hand ska lämnas till ansvarig rektor, förskolechef eller motsvarande ledningsfunktion

Syftet är att

 • öka den enskildes möjligheter till inflytande
 • snabbare kunna åtgärda eventuella brister
 • stärka barns och elevers rättssäkerhet.

Vem framför jag mina klagomål och synpunkter till och hur bär jag mig åt?

Vänd dig i första hand till den person, enhet eller avdelning där klagomålet hör hemma. I förskolan och skolan handlar det i första hand om att framföra synpunkter till berörd personal. Detta kan ske via direkta samtal, telefon, brev eller e-post. Om det inte löser problemen, eller om kontakten upplevs för känslig, är nästa instans att vända sig till förskolechef eller rektor. Då är det bäst om du formulerar ditt klagomål skriftligt.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Vår ambition är att du ska få ett snabbt svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka.

Rutin för synpunkts- och klagomålshantering inom barn- och utbildningsområdet

Inkommen synpunkt, förslag eller klagomål registreras/diarieförs och blir därmed en offentlig handling och hanteras i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen.

 • Bedömning sker av vem som ska hantera ärendet.
 • Skriftligt svar ges inom en månad till den som lämnat in synpunkten, förslaget eller klagomålet. Vem kan läsa mina klagomål?

I princip vem som helst. Det är viktigt att känna till att allt som du skriver till kommunen är allmän handling och nästan allt blir offentligt. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas.

Kontaktuppgifter

I din kontakt med berörd verksamhet i kommunen anger du vad klagomålet eller synpunkten avser, samt hur du önskar bli kontaktad. Det går bra att vara anonym, men vi har då ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter eller klagomål. I de fall du önskar svar behöver vi din e-postadress, telefonnummer eller adress.

Lag om klagomål

I skollagens 4 kap 8 § finns bestämmelser på att kommunen är skyldig att ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen i verksamheten.

Klagomålshantering medicinska elevhälsan

Anser du att ditt barn blivit felbehandlad av personal ur den medicinska elevhälsan är det viktigt att du framför det till verksamhetschefen för den medicinska elevhälsan i kommunen. Blankett med information finner du längre längre ner på denna sida, under e-tjänster.

Innehållsansvarig: Johan Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: