Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Lena Rattfelt
 • Studie o yrkesvägledare
 • Tfn:
 • Mobil: +46702610310
 • E-post: lena.rattfelt@torsby.se
 • Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby
 • Pär Bergqvist
 • Skolintendent
 • Tfn: +4656016299
 • Mobil: +46702368646
 • E-post: par.bergqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Praktik i skolan, prao

Det finns olika typer av praktik som ger arbetslivserfarenhet. Som elev finns prao, studiebesök eller APL. Som lärarstudent ingår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i utbildningen.

Praktik för skolelever (prao)

Alla elever har två praoveckor (praktik för skolelever) under högstadiet, fem dagar i årskurs 8 och fem dagar i årskurs 9.

Praoveckor läsåret 2023/2024

 • Vecka 46, 2023: Kvistbergsskolan åk 9.
 • Vecka 46-47, 2023: Frykenskolan åk 9.
 • Vecka 12, 2024: Kvistbergsskolan årskurs 8.
 • Vecka 16-17, 2024: Frykenskolan åk 8.

I skolan utbildas framtidens arbetskraft och i och med prao skapas en naturlig kontakt mellan skola och näringsliv, vilket är en vinning för både eleverna och företagen. Eleverna får en inblick i hur näringslivet ser ut samt får stöd i sitt framtida studie- och yrkesval och företagarna får chans att kompetensförsörja sig genom att visa upp sina branscher och väcka intresse hos eleverna i ung ålder.

Om du som företagare är intresserad av att ta emot en eller flera praoelever eller har frågor vänligen kontakta studie- och yrkesvägledaren på Frykenskolan, Lena Rattfelt. Alla elever är försäkrade genom kommunen.

Arbetsförlagd utbildning (APL)

Läs mer om arbetsplatsförlagd utbildning.

Praktik för lärarstudenter (VFU)

Lärarutbildningarna innehåller en stor del verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU, är den del av utbildningen som studenterna genomför i förskola, grundskola och gymnasieskolor.

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen ska skapa en helhet tillsammans med den som är förlagd till högskolan/universitetet.

VFU är av central betydelse för att studenten ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper och kompetenser. Studenten har en handledare, LUV (lärarutbildare i verksamheten).

I Torsby kommun har vi ett samarbete med Karlstads Universitet och samordnare för VFU är skolintendent Pär Bergqvist.

Innehållsansvarig: Lena Rattfelt
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: