Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Johan Nilsson
 • Skolchef
 • Tfn: +4656016027
 • Mobil: +46732807357
 • E-post: johan.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Tryggare skolmiljöer i Torsby kommun

Tryggare skolmiljöer i Torsby kommun är ett arbete där fokus ligger på att öka trivseln, tryggheten och studieron på våra skolor. Arbetet utgår från skolorna, men även aktörer som Polisen, socialtjänsten, Svenska kyrkan och Region Värmland deltar på olika sätt.

Vi vet att fullgjord skolgång är en skyddsfaktor för våra barn och ungdomar och om de trivs och känner sig trygga i skolan ökar möjligheten för fler att klara av skolåren. Ett par andra skyddsfaktorer som vi vet är välidgt viktiga är realtionen mellan barn och föräldrar samt en meningsfull fritid.

Ökad trivsel i skolan

Inom Tryggare skolmiljöer i Torsby kommun arbetar vi med öka trivseln, både för våra elever och de som på något sätt arbetar i skolan. Vi arbetar också med att alla ska känna sig trygga och delaktiga. Studieron är väldigt viktig, så vi fokuserar även på den.

Föräldramöten och möten med i samarbete med andra aktörer

I arbetet med att göra våra skolmiljöer tryggare ordnar vi föräldramöten. Vi är även med ordnar möten tillsammans med andra aktörer, exempelvis Svenska kyrkan. Vi publicerar även information om möten som ligger utanför vårt arbete men som vi tror att vårdnadshavare och andra viktiga vuxna kan ha nytta av. Håll utkik här så ser du vilka datum som är intressanta.

Möten på gång

Datum och tid

Information om mötet

9 april 2024

Föreläsningen Socialtjänsten - en resurs när orken tryter arrangeras i församlingshemmet Torsby tisdagen den 9 april kl 19-20.30. Du kan välja mellan att delta på plats eller digitalt via den här länken https://events.teams.microsoft.com/event/77e2f332-6ced-4cbb-b59f-97fd568b6ee7@8855719a-fe71-47b7-ae61-253b9c5fa679.

  

 

Genomförda aktiviteter

Datum

Aktivitet

2023-02-09

Ett första föräldramöte med bra uppslutning och engagemang. Cirka 110 personer deltog i rummet och ytterligare 60 deltog digitalt. På mötet deltog Lars Stiernlöf från Agera Värmland som pratade om våldsbejakande extremism.

2023-03-22

Svenska kyrkan ordnade ett möte i Fryksände kyrka om narkotika.

Fokus på mötet var narkotika, hur vi kan känna igen tecken på narkotikabruk och konsekvenser av narkotikaanvändning. Medverkande var bland annat polisen Andreas Jahr, Britt-Marie Olsson som förlorat sin son Axel till följd av narkotikamissbruk och Johan Olsson som tagit sig ur ett missbruk.

I kyrkan fanns många åhörare, minst 300, och lika många deltog via Teams. Mötet sändes även i Radio Fryksdalen.

Församlingen hade tagit fram en kontaktlista med uppgifter om var man kan vända sig om man har frågor om missbruk. Du finner listan här. Powerpoint, 897.2 kB.

2023-04-27

Ett andra föräldamöte hölls i Frykenskolans aula. Syftet med mötet var att informera om nuläget på skolan och insatser våren ut. Vi pratade också om hur vi gemensamt kan bidra till våra elevers trygghet och trivsel. Vi informerade om skadegörelse och de rutiner vi har runt det.

2023-05-24

Ett möte med fokus för föräldrarollen och vilket stöd som finns att få i Torsby kommun hölls i församlingshemmet vid Fryksände kyrka. Mötet var både på plat och digitalt och det var cirka 50 deltagare sammanlagt.  Familjecentralen och Första linjen presenterade sina verksamheter och det stöd som finns att få där. Här kan ni ta del av Familjecentralens presentation Powerpoint, 179.8 kB. och här finner ni Första linjens presentation Powerpoint, 8 MB.. Kontaktuppgifter till både Familjecentralen och Första linjen finns i presentationerna.

2023-09-28

Den 28 september hölls ett digitalt föräldramöte med inriktning på nätet och vad våra barn och ungdomar kan mötas av där. På mötet visades en föreläsning från organisationen Aktiv skola. Föreläsningen heter Nätsmart och kan ses i efterhand på Youtube.

2023-10-04

Region Värmland bjöd in till en digital föreläsning om livsviktiga snack som vänder sig till vårdnadshavare med barn i åldrarna 9-12 år. Där fick vårdnadshavare kunskap om hur man kan rusta sina barn för livet.

2023-10-12

Fryksände församling bjöd in till ett seminarium om psykisk ohälsa och narkotika på församlingshemmet i Torsby.

2024-03-14

Vi bjöd in till en föreläsning med Lars Stiernelöf från Agera Värmland. Föreläsningen kallade vi "Våld - från skôjbråk till extremism" och den handlade om hur vi tillsammans kan påverka våldsutvecklingen från knuffar på förskolan till grovt våld.

Följ oss på instagram

Följ vårt arbete på instragramkontot @tryggareskolmiljoer

 

Text

Innehållsansvarig: Johan Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: