Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Johan Nilsson
 • Skolchef
 • Tfn: +4656016027
 • Mobil: +46732807357
 • E-post: johan.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Tryggare skolmiljöer i Torsby kommun

Tryggare skolmiljöer i Torsby kommun är ett arbete där fokus ligger på att öka trivseln, tryggheten och studieron på våra skolor. Arbetet utgår från skolorna, men även aktörer som Polisen, socialtjänsten, Svenska kyrkan och Region Värmland deltar på olika sätt.

Vi vet att fullgjord skolgång är en skyddsfaktor för våra barn och ungdomar och om de trivs och känner sig trygga i skolan ökar möjligheten för fler att klara av skolåren. Ett par andra skyddsfaktorer som vi vet är välidgt viktiga är realtionen mellan barn och föräldrar samt en meningsfull fritid.

Ökad trivsel i skolan

Inom Tryggare skolmiljöer i Torsby kommun arbetar vi med öka trivseln, både för våra elever och de som på något sätt arbetar i skolan. Vi arbetar också med att alla ska känna sig trygga och delaktiga. Studieron är väldigt viktig, så vi fokuserar även på den.

Föräldramöten på Frykenskolan

Under våren 2023 lägger vi fokus på Frykenskolan. Eleverna arbetar mycket med värdegrund och andra frågor som fångats upp i senaste trygghetsundersökningen. Parallellt med detta har vi börjat ha träffar med vårdnadshavare. Detta gör vi genom att bjuda in till föräldramöten där man kan delta både fysiskt och digitalt. Vi kommer att ha olika fokus på våra träffar och vill man delta även om man inte har barn på just Frykenskolan så går det jättebra. Vi kommer att lägga ut länkar till alla träffar på den här sidan.

Föräldramöte 9 februari

Det första föräldramötet var den 9 mars och då hade vi vädligt bra uppslutning och engagemang. Det var cirka 110 personer som deltog i rummet och ytterligare 60 som deltog digitalt. På mötet deltog Lars Stiernlöf från Agera Värmland som pratade om våldsbejakande extremism.

Föräldramöte 27 april

Nästa möte hålls i Frykenskolans aula den 27 april klockan 18. Syftet med mötet är att informera om nuläget på skolan och insatser våren ut. Vi kommer pckså att prata om hur vi gemensamt kan bidra till våra elevers trygghet och trivsel. Vi informerar också om skadegörelse och de rutiner vi har runt det.

Vårdnadshavare som har barn på Frykenskolan kommer att få information via Schoolsoft. Precis som tidigare möte är det möjligt att delta via Teams. Här är länken till det mötet.

Möten i samarbete med andra aktörer

Under arbetet med Tryggare skolmiljöer i Torsby kommun kommer vi även att ordna möten tillsammans med andra aktörer. När det är möjligt kommer vi att erbjuda både fysiskt och digitalt deltagande. Alla är välkomna!

Möte om narkotika 22 mars

Den 22 mars ordnade Svenska kyrkan ett möte om nakotika i Fryksände kyrka. Fokus på mötet var narkotika, hur vi kan känna igen tecken på narkotikabruk och konsekvenser av narkotikaanvändning. Medverkande var bland annat polisen Andreas Jahr, Britt-Marie Olsson som förlorat sin son Axel till följd av narkotikamissbruk och Johan Olsson som tagit sig ur ett missbruk.

I kyrkan fanns många åhörare, minst 300, och lika många deltog via Teams. Mötet sändes även i Radio Fryksdalen.

Församlingen hade tagit fram en kontaktlista med uppgifter om var man kan vända sig om man har frågor om missbruk. Du finner listan här. Powerpoint, 897.2 kB.

Möte om föräldrarollen 24 maj

Den 24 maj ordnades ett möte som fokuserade på föräldrarollen och vilket stöd som finns att få i Torsby kommun. Mötet hölls i församlingshemmet vid Fryksände kyrka och det var cirka 50 deltagare med de som var på plats och de som deltog digitalt. Familjecentralen och Första linjen presenterade sina verksamheter och det stöd som finns att få där. Här kan ni ta del av Familjecentralens presentation Powerpoint, 179.8 kB. och här finner ni Första linjens presentation Powerpoint, 8 MB.. Kontaktuppgifter till både Familjecentralen och Första linjen finns i presentationerna.

Följ oss på instagram

Följ vårt arbete på instragramkontot @tryggareskolmiljoertorsby.

Sidan uppdateras löpande

Den här sidan kommer att uppdateras med mötestillfällen och länkar allt eftersom vi planerar dem.

Innehållsansvarig: Johan Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen